Dotacja na prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R
Wpis

Dotacja na prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R

Dotacja to nie jedyna forma dostępnego wsparcia prac B+R. Ulga B+R może być bowiem wykorzystywana także przez firmy otrzymujące dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Efektywne połączenie tych dwóch narzędzi może dać w praktyce duże oszczędności.

Cyberprzemoc – agresja elektroniczna i jej konsekwencje
Wpis

Cyberprzemoc – agresja elektroniczna i jej konsekwencje

Z badań przeprowadzonych przez The Harford County Examiner wynika, że około połowa nastolatków zaznała cyberprzemocy (ang. cyberbullying), a 1 na 3 młode osoby stała się ofiarą cyber ataków w internecie. W Polsce, według wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku, prawie 40% dzieci w Polsce spotyka się z cyberbullying’iem. Co więcej, blisko połowa ankietowanych stwierdziła, że w przypadku doświadczenia cyberprzemocy nie zwróciłaby się do nikogo o pomoc. Te zatrważające wyniki potwierdzają istnienie dość poważnego problemu jakim jest hejt i agresja w Internecie.

Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej – planowane zmiany
Wpis

Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej – planowane zmiany

Od 30 listopada 2020 r. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa dysponują nowym środkiem reagowania na przemoc domową. Procedura szybkiego reagowania pozwala funkcjonariuszom na wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Powyższa procedura daje możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą domową od sprawcy przemocy. Obecnie planowane jest rozszerzenie przepisów antyprzemocowych o kolejne rozwiązania.

Fundacja rodzinna – projekt ustawy
Wpis

Fundacja rodzinna – projekt ustawy

Z przeprowadzonych badań przez Instytut Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych, przy czym tylko 8,1% następców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Oznacza to, że w ciągu kilku lat znaczna część firm rodzinnych może przejść w obce ręce, tracąc w ten sposób szczególną, tworzoną przez lata więź pomiędzy biznesem a jego właścicielami. W celu zapobieżenia rozwojowi tego postępującego zjawiska, Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii złożyło projekt ustawy regulujący te kwestie, aby wzmocnić narzędzia prawne do przeprowadzenia sukcesji. Ich fundamentem ma być fundacja rodzinna.

Nowy Ład, czyli nowe ulgi podatkowe
Wpis

Nowy Ład, czyli nowe ulgi podatkowe

Ulga na robotyzację, ulga na prototyp oraz ulga na innowacyjnych pracowników, to nowe ulgi podatkowe, których wprowadzenie od 2022 r. zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Ponadto zmodernizowane mają zostać dotychczas funkcjonujące ulgi podatkowe wspierające innowacyjność takie jak ulga B+R oraz IP Box. Projekt ustawy trafił do prekonsultacji.

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce
Wpis

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce

Praca zdalna ma zostać wprowadzona do kodeksu pracy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji, który jednocześnie usunie instytucję telepracy. Projekt przewiduje m.in. obowiązek pracodawcy w pokryciu kosztów energii elektrycznej oraz Internetu wykorzystywanego w trakcie pracy zdalnej. Jednocześnie określa, kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną oraz uprawnienie pracownika do jej okolicznościowego wykonywania.

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych
Wpis

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych

Od 26 maja 2021 r. do wyrobów medycznych, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?
Wpis

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.