Obok standardowych, ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy o PIT przewidują także podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Przysługują one z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami.

Prawo do korzystania z kosztów uzyskania przychodów 50% przysługuje m.in. w przypadku prowadzenia prac twórczych w zakresie programów komputerowych oraz gier komputerowych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala efektywnie podwyższyć wysokość wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, bez dodatkowego obciążania pracodawcy.

Kto może korzystać z kosztów uzyskania przychodów 50%?

Przepisy ustawy o PIT zawierają katalog przychodów, do których można stosować szczególne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów. Znajdują one zastosowanie m.in. w przypadku pracowników wykonujących prace o charakterze technicznym, tj. do wynagrodzeń z tytułu działalności twórczej m.in. w zakresie:

 • programów komputerowych oraz gier komputerowych,
 • architektury, architektury wnętrz oraz architektury krajobrazu,
 • inżynierii budowlanej,
 • wzornictwa przemysłowego,

Prawo do stosowania kosztów uzyskania przychodów 50% przysługuje także z tytułu realizacji działalności:

 • badawczo-rozwojowej,
 • naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie we wdrożeniu stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% w związku z wynagrodzeniami wypłacanymi pracownikom realizującym prace, które dają podstawy do korzystania z tego mechanizmu.

Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • analizę specyfiki działalności przedsiębiorstwa pod kątem prawa do korzystania z kosztów uzyskania przychodów 50% w stosunku do wypłacanych wynagrodzeń, obejmującą weryfikację: tworzonych utworów, dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zasad ustalania honorarium autorskiego,
 • przygotowanie stosownych zmian w umowach o pracę, regulaminach wynagradzania oraz innych aktach wewnętrznych, pozwalających na rozpoczęcie stosowania kosztów uzyskania przychodów 50%,
 • uregulowanie zasad przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworów oraz wprowadzenie właściwych zasad ustalania wysokości honorarium autorskiego,
 • ewentualne przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • informowanie o zmianach w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych.