Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich oraz międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, pracując dla podmiotów m.in. z branży spożywczej, informatycznej, budowlanej, tworzyw sztucznych, logistycznej i energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz z podatkami dochodowymi, w tym w szczególności w rozwiązaniach wspierających innowacyjność przedsiębiorstw, takich jak ulga B+R oraz IP Box. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Komentuje zagadnienia podatkowe m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna.

Kontakt

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl