Czym jest IP Box?

IP Box to ulga w podatku dochodowym, która pozwala na opodatkowanie niektórych dochodów według obniżonej stawki podatku w wysokości 5%.

Znajduje ona zastosowanie do dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI), takich jak:

  • autorskie prawo do programu komputerowego,
  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jesteś programistą i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z IP Box?

Jeżeli jesteś programistą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i tworzysz lub ulepszasz oprogramowanie komputerowe oraz uzyskujesz z niego dochody, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że możesz korzystać z IP Box i odzyskać podatek nadpłacony od 2019 roku. Nawet jeżeli Polski Ład sprawił, że od 2022 r. korzystasz z ryczałtu, nie przekreśla to prawa do zwrotu nadpłaty za poprzednie 3 lata.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do skorzystania z IP Box!

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Kto może skorzystać z IP Box?

Z IP Box mogą korzystać zarówno podatnicy PIT (jednoosobowe działalności, wspólnicy spółek osobowych) jak i podatnicy CIT rozliczający się na zasadach ogólnych. Kluczem jest uzyskiwanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. programów komputerowych, patentów, etc.). W większości przypadków oszczędność polega na obniżeniu stawki podatku z 19% do 5%, czyli wynosi do 14% kwoty rocznego dochodu podatnika.

Od kiedy można korzystać z IP Box?

Z IP Box można korzystać w stosunku do dochodów uzyskiwanych od 2019 r. Jeżeli pomimo istnienia takiego uprawnienia dotychczas nie korzystałeś z tej ulgi, nie ma zasadniczych przeszkód, aby przygotować brakującą dokumentację oraz skorygować deklaracje i odzyskać nadpłacony podatek.

Ile trzeba czekać na interpretację indywidualną?

W praktyce na interpretację trzeba czekać od 2 do 3 miesięcy. W związku z COVID-19 termin ten został formalnie wydłużony, ale interpretacje nadal są wydawane dosyć sprawnie.

Czym jest wskaźnik Nexus?

W celu zastosowania IP Box należy obliczyć, w jakiej części KPWI zostało rozwinięte lub wytworzone samodzielnie przez podatnika. Niezbędne do tego jest uwzględnienie kosztów ponoszonych przez podatnika na potrzeby prac badawczo-rozwojowych. W tym celu należy przeanalizować historię prac np. nad oprogramowaniem i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Czy korzystanie z IP Box wiąże się z kontrolą?

Wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub rozliczenie IP Box w bieżącej deklaracji podatkowej wiąże się standardowo z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi. W zależności od urzędu skarbowego, niezbędne może być przesłanie dokumentacji wyjaśniającej charakter realizowanych prac, ewidencji kosztów i przychodów oraz przedstawienia metodologii obliczeń. Na tym etapie przydatne jest także przesłanie do urzędu uzyskanej interpretacji indywidualnej, uzasadniającej prawo do korzystania z IP Box.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Wiele zależy od konkretnego przypadku. Podatnicy PIT składający korektę deklaracji w formie elektronicznej na zwrot poczekają co najmniej 45 dni. W innej sytuacji są podatnicy CIT, którzy muszą liczyć się ze zwrotem nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy.

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy wsparcie od A do Z we wdrożeniu IP Box, które obejmuje:

  • Wstępną analizę potencjału do korzystania z IP Box.
  • Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia prawa do skorzystania ze stawki 5%.
  • Przygotowanie ewidencji niezbędnych do skorzystania z IP Box.
  • Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekt deklaracji w celu odzyskania nadpłaconego podatku jako pełnomocnik.
  • Reprezentację w kontakcie z urzędem skarbowym.

Zapytaj nas o ofertę i warunki współpracy!