porady prawne prawo pracy

Oferujemy pomoc w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

W ramach usług skierowanych do pracodawców oferujemy pomoc związaną ze sporządzaniem umów o pracę, wypowiadaniem tych umów oraz oceną zasadności zastosowania poszczególnych trybów zakończenia stosunku pracy w zależności od zaistniałej sytuacji. Pomożemy w zakresie sporządzenia wewnętrznej dokumentacji takiej jak regulaminy pracy czy wynagradzania. Oferujemy także przeprowadzenie audytu w zakresie zgodności z prawem dokumentacji już funkcjonującej u pracodawcy.

Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z pracą w godzinach nadliczbowych, czasem pracy, systemem wynagrodzeń czy zakazem konkurencji.

Pomagamy w zakresie doboru odpowiedniej formy zatrudnienia wraz ze wskazaniem kosztów oraz konsekwencji wyboru np. umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego.

W ramach usług skierowanych do pracowników oferujemy pomoc w przypadku wypowiedzeń umów o pracę czy zwolnień dyscyplinarnych. Pomożemy także jeżeli jako pracownik czujesz się dyskryminowany lub mobbingowany.

W zależności od potrzeb i charakteru sprawy, udzielamy wsparcia w takich formach jak:

  • Przygotowanie projektów umów o pracę
  • Sporządzenie odwołania od wypowiedzenia
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy zatrudnienia lub współpracy
  • Przygotowanie pisma rozwiązującego stosunek pracy
  • Doradztwo w zakresie zakazu konkurencji
  • Sporządzenie pozwu o odszkodowanie
  • Przygotowanie regulaminu pracy
  • Przygotowanie regulaminu wynagradzania
  • Zastępstwo procesowe