Polski Ład 2.0, czyli zmiany w PIT oraz składce zdrowotnej

Sejm uchwalił ustawę, która ma naprawić Polski Ład i sprawić, że opodatkowanie dochodów osób fizycznych będzie bardziej korzystne niż dotychczas. W szczególności, nowelizacja obniża podstawową stawkę PIT do 12% oraz wprowadza możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez podatników korzystających ze stawki liniowej.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Z przepisów ustawy o PIT zniknie kontrowersyjna ulga dla klasy średniej, która dla części podatników miała stanowić rekompensatę związaną z brakiem prawa do odliczania części składki zdrowotnej od podatku. To niewątpliwie dobra decyzja autorów projektu, która sprawi, że system PIT będzie odrobinę bardziej przejrzysty. Nie znajdzie ona zastosowania do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r.

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%

Zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej zostaną objęci niższą stawką PIT, która będzie wynosić 12%. Co ważne, znajdzie ona zastosowanie do całego roku podatkowego 2022.

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku, która będzie wynosić nadal 30 tys. złotych. Utrzymany będzie także próg podatkowy na poziomie 120 tys. złotych. Po jego przekroczeniu, dochody będą podlegać opodatkowaniu według stawki PIT 32%.

W związku z obniżeniem stawki PIT właściwej dla dolnej części skali podatkowej do 12%, zmianie ulegnie również kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, która będzie wynosić 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Odliczenie składki zdrowotnej

Nowelizacja wprowadza jednocześnie mechanizm częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla podatników, których dochody są opodatkowane według stawki liniowej. Ma to stanowić swoistą rekompensatę związaną z brakiem obniżenia stawki podatku, która dla „liniowców” będzie wynosić nadal 19%.

W roku 2022 wysokość odliczenia będzie wynosić 8 700 złotych, a w kolejnych latach kwota ta będzie waloryzowana.

Co ważne, prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych przysługiwać będzie także podatnikom, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna – rozszerzenie katalogu podlegających ubezpieczeniu

Nowelizacja wprowadzi jednocześnie zmiany w składce zdrowotnej, którą zostaną objęci komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz prokurenci. 

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu z dniem 1 stycznia 2022 r., wiele podmiotów zostało przekształconych w spółki komandytowo-akcyjne, które miały być remedium na składkę zdrowotną i ogólnie rzecz biorąc wyższe obciążenia dla części przedsiębiorców. Wobec szumu medialnego i nagłego wzrostu zainteresowania tą formą prowadzenia działalności gospodarczej, postanowiono usunąć istniejącą lukę i objąć składką zdrowotną również komplementariuszy w s.k.a. 

Dodatkowo, w ostatnich latach pojawiały się wątpliwości, jak należy traktować prokurentów w spółkach, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie powołania. Nowelizacja jednoznacznie ukraca niejasności w tym zakresie, a zmienione przepisy będą już wskazywać wprost na prokurentów, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, zmiany będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzenie częściowego odliczenia ma rekompensować brak możliwości korzystania z obniżonej do 12% stawki dla dolnej części skali podatkowej. 

Możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania

W związku z istotnością ww. zmian, część podatników będzie miała możliwość zmiany formy opodatkowania wybranej na rok 2022.

Prawo do skorzystania z takiej opcji będzie przysługiwać podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie według stawki liniowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku podatników korzystających z ryczałtu, możliwość taka będzie przysługiwać już do 22 sierpnia br.

Podatnicy korzystający z podatku liniowego będą mieć możliwość wyboru opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych w deklaracji podatkowej, składanej już po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30. kwietnia 2023 r.

JPK_PIT oraz JPK_CIT

W ramach wprowadzonych zmian, odroczone zostaną terminy przesyłania do ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej. Zarówno JPK_PIT, jak i JPK_CIT wejdą w życie później. W przypadku podatników mających obowiązek składania JPK_VAT, obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji w formie elektronicznej będzie istniał od dnia 1 stycznia 2025 r. Pozostali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem od dnia 1 stycznia 2026 r. To bardzo dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców i księgowych, którzy zgłaszali brak możliwości wdrożenia zmian już od 2023 r.

Pełna treść uchwalonej ustawy jest dostępna pod tym linkiem. 

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *