W ramach naszej praktyki prowadzimy następujące sprawy związane z legalizacją pobytu:

 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT);
 • zezwolenia na rezydenta długoterminowego UE;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • pomoc w uzyskaniu wizy na przyjazd do Polski, min. w celach łączenia rodzin, studia, pracy, biznes.
 • przygotowanie odwołania od decyzji odmownych;
 • przygotowanie Skargi do WSA w sprawach z zakresu legalizacji pobytu (m.in. skarga na przewlekłość postępowania, skarga na decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców)
 • reprezentacja przed organami oraz sądami w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium RP;
 • rejestracja pobytu obywateli UE;
 • legalizacja obywateli UK w Polsce (Brexit).
porady prawne Prawo Migracyjne

Wspieramy naszych Klientów w następujących sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego:

 • nadanie obywatelstwo przez Prezydenta RP;
 • uznanie za obywatela RP;
 • pomoc w uzyskaniu tzw. „Karta Polaka”;

Jednym z wiodących obszarów naszej praktyki są sprawy związane z legalizacją pracy cudzoziemców na terenie RP:

 • zezwolenia na pracę;
 • udział w przy procedurach kontroli legalności zatrudnienia przez Straż Graniczną/PIP;
 • reprezentacja pracodawców oraz cudzoziemców przed organami i sądami w sprawach z zakresu legalności zatrudnia;
 • przygotowanie odwołania od decyzji organów nałożonych na pracodawcę w ramach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Pomagamy w sprawach deportacyjnych, takich jak:

 • udział w czynnościach procesowych przy wszczęciu postępowania w sprawie deportacji;
 • przygotowanie odwołania od decyzji deportacyjnej;
 • reprezentacja cudzoziemca w sprawach deportacyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 • przygotowanie wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu na terytoriom państw układu Schengen.
1

Tuan Anh Pham

Adwokat | Wspólnik

T: +48 889 087 728
E: tuan.pham@dmplegal.pl

MG BW (2)

Magdalena Granoszek-Szcząchor

Aplikant adwokacki

T: +48 669 289 551
E: magdalena.granoszek@dmplegal.pl