Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Pomoc w skutecznym rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

porady prawne prawo pracy

Prawo pracy

Zapewniamy pomoc w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników. W ramach usług skierowanych do pracodawców oferujemy pomoc związaną ze sporządzaniem umów o pracę, wypowiadaniem tych umów oraz oceną zasadności zastosowania poszczególnych trybów zakończenia stosunku pracy w zależności od zaistniałej sytuacji.

porady prawne Prawo Migracyjne

Prawo migracyjne

W ramach naszej praktyki prowadzimy następujące sprawy związane z legalizacją pobytu: zezwolenie na pobyt czasowy; zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT); zezwolenia na rezydenta długoterminowego UE; zezwolenia na pobyt stały; pomoc w uzyskaniu wizy na przyjazd do Polski etc.

porady prawne Prawo Farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Naszym atutem jest praktyczna znajomość wymagań prawnych, procedur rejestracyjnych oraz oczekiwań urzędów rejestracyjnych co do zakresu, jakości dokumentacji rejestracyjnej a także wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w projektach rejestracyjnych dla wielu firm podmiotów farmaceutycznych z kraju jak i zagranicy.

Due diligence

Planujesz nabyć lub sprzedać przedsiębiorstwo? Warto odpowiednio się do tego przygotować. W przypadku transakcji kapitałowych, w których faktyczne władztwo i odpowiedzialność zostaną objęte przez nowe osoby, konieczne jest przeprowadzenie audytu (due diligence), który pokaże jakie nieprawidłowości istnieją w przedsiębiorstwie lub jakie zagrożenia czekają na inwestora.