obsługa spółek

Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Zapewniamy obsługę prawną i podatkową, od założenia i zarejestrowania spółki po jej likwidację.

porady prawne prawo pracy

Prawo pracy

Oferujemy pomoc w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników. W ramach usług skierowanych do pracodawców oferujemy pomoc związaną ze sporządzaniem umów o pracę, wypowiadaniem tych umów oraz oceną zasadności zastosowania poszczególnych trybów zakończenia stosunku pracy w zależności od zaistniałej sytuacji.

porady prawne Prawo Migracyjne

Prawo migracyjne

W ramach naszej praktyki prowadzimy następujące sprawy związane z legalizacją pobytu: zezwolenie na pobyt czasowy; zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT); zezwolenia na rezydenta długoterminowego UE; zezwolenia na pobyt stały; pomoc w uzyskaniu wizy na przyjazd do Polski etc.

porady prawne Prawo Farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Naszym atutem jest praktyczna znajomość wymagań prawnych, procedur rejestracyjnych oraz oczekiwań urzędów rejestracyjnych co do zakresu, jakości dokumentacji rejestracyjnej a także wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w projektach rejestracyjnych dla wielu firm podmiotów farmaceutycznych z kraju jak i zagranicy.