porady podatkowe doradztwo podatkowe

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

W ramach usług stałego doradztwa podatkowego:

 • udzielamy konsultacji telefonicznych oraz w formie e-mail,
 • analizujemy umowy i dokumenty pod kątem wynikających z nich skutków podatkowych,
 • przygotowujemy opinie prawno-podatkowe w zakresie działalności gospodarczej Klientów,
 • przygotowujemy wnioski o interpretacje indywidualne oraz wiążące informacje stawkowe,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Nasza współpraca z Klientami w zakresie stałego doradztwa podatkowego opiera się na dwóch zasadniczych modelach, tj.:

 • w oparciu o stawkę godzinową i faktyczny nakład czasu pracy,
 • w ramach ryczałtu.

W ramach współpracy w oparciu o stawkę godzinową faktyczny nakład czasu pracy Klient płaci za doradztwo podatkowe na koniec każdego miesiąca, na podstawie zestawienia czasu pracy doradców Kancelarii poświęconego na realizację poszczególnych spraw.

W ramach ryczałtu Klient nabywa stałą liczbę godzin doradztwa podatkowego w danym miesiącu, korzystną pod względem stawki godzinowej. W tym modelu Klient ma pełną kontrolę nad budżetem na doradztwo podatkowe i sam określa ilość godzin niezbędną do obsługi jego spraw.

Nasze standardowe pakiety w ramach ryczałtów obejmują:

5 godzin

1625PLN

  10 godzin

  3000PLN

   20 godzin

   5500PLN

    Wskazane wyżej ceny pakietów są kwotami netto.

    Zapraszamy do kontaktu.

    3

    Jakub Makarewicz

    Doradca podatkowy

    tel.: +48 601 19 00 20
    jakub.makarewicz@dmplegal.pl