Nowa matryca VAT

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca VAT, która zgodnie z założeniami ustawodawcy ma uporządkować zasady stosowania poszczególnych stawek VAT.

W ramach nowelizacji przepisów zmianie uległy także klasyfikacje towarów i usług stosowane na potrzeby VAT. Na gruncie nowej matrycy VAT towary klasyfikowane są w oparciu o Nomenklaturę scaloną (CN), która zastąpiła PKWiU 2008. W przypadku usług zastosowanie znajduje natomiast PKWiU 2015.

W związku z wprowadzeniem nowych klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, umożliwiono podatnikom korzystanie z nowej instytucji, którą są Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zawierają one klasyfikację towaru bądź usługi na gruncie Nomenklatury Scalonej lub PKWiU 2015, a ponadto wskazują na właściwą w danym przypadku stawkę VAT.

Jak możemy Państwu pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego jesteśmy gotowi do udzielenia Państwu kompleksowego wsparcia. Pomożemy w ustaleniu kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015 na oferowane towary i usługi poprzez przeprowadzenie analizy ich charakteru pod kątem stosowania właściwych stawek VAT.

Nasza oferta obejmuje także pomoc w sporządzaniu wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), którą zazwyczaj poprzedzamy wstępną analizą możliwości zastosowania poszczególnych stawek VAT do oferowanych przez Państwa towarów i usług.

W przypadku uzyskania przez Państwa firmę niekorzystnej Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), służymy pomocą w weryfikacji jej zasadności oraz w sporządzeniu odwołania od otrzymanej decyzji podatkowej zgodnie z właściwymi procedurami.