porady podatkowe doradztwo podatkowe

DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe to wsparcie przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, m.in. w ramach opinii dotyczących wdrażanych rozwiązań oraz pomoc w interpretacji przepisów.

porady podatkowe ip box

IP BOX

Korzystaj ze stawki podatku 5% od dochodów z praw własności intelektualnej, w tym m.in. od patentów oraz autorskich praw majątkowych do programów komputerowych.

porady podatkowe ulga badawczo rozwojowa

ULGA B+R

Czy Twoja Firma pracuje nad nowymi lub ulepszonymi produktami? Skorzystaj z dodatkowego odliczenia w wysokości 100% i zmniejsz kwotę podatku do zapłaty lub odzyskaj nadpłatę za ubiegłe lata!