porady podatkowe doradztwo podatkowe

Stałe doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to wsparcie przedsiębiorców w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, m.in. w ramach opinii dotyczących wdrażanych rozwiązań oraz pomoc w interpretacji przepisów.

porady podatkowe ulga badawczo rozwojowa

Ulga B+R

Czy Twoja Firma pracuje nad nowymi lub ulepszonymi produktami? Skorzystaj z dodatkowego odliczenia w wysokości 100% i zmniejsz kwotę podatku do zapłaty lub odzyskaj nadpłatę za ubiegłe lata!

ip box

IP Box

Korzystaj ze stawki podatku 5% od dochodów z praw własności intelektualnej, w tym m.in. od patentów oraz autorskich praw majątkowych do programów komputerowych.

Ulga na robotyzację

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy o uldze na robotyzację wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Będzie ona obowiązywać do 2026 r. Dzięki uldze przedsiębiorcy mogą odliczyć dodatkowo 50% kosztów poniesionych na robotyzację, co pozwala uzyskać wymierne oszczędności i obniżyć podatek dochodowy do zapłaty.

Nowa matryca VAT oraz WIS

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca VAT, która zmodyfikowała zakres stosowania obniżonych stawek VAT. Wprowadzono jednocześnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej w celu potwierdzenia klasyfikacji towaru lub usługi oraz właściwej stawki VAT.

Koszty uzyskania przychodów 50%

Obok standardowych, ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy o PIT przewidują także podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Przysługują one z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami.