Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?

Obowiązująca od początku 2016 r. ulga badawczo-rozwojowa pozwala na dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych na prace nad nowymi lub ulepszonymi towarami, usługami lub procesami. Wiele firm prowadzi tego rodzaju działalność na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy.

Firmy prowadzące prace nad nowymi lub ulepszonymi produktami mogą nie tylko zaliczać ponoszone wydatki na prace badawczo-rozwojowe do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, ale także dodatkowo odliczać je po raz drugi w składanych deklaracjach podatkowych. Łączna wysokość odliczenia w takim przypadku wynosi 200%, a każdy 1 mln złotych wydanych na prace B+R to 190 tys. podatku do zapłaty mniej.

Dane Ministerstwa Finansów (dostępne pod tym linkiem) pokazują, że co raz więcej podatników korzysta z tego rozwiązania. Nie wszyscy jednak wykorzystują potencjał, jaki daje ulga B+R.

porady podatkowe ulga badawczo rozwojowa

Koszty kwalifikowane

Ulga B+R pozwala dodatkowo odliczać następujące koszty kwalifikowane:

 • Wynagrodzenia oraz składki finansowane przez płatnika
 • Nabycie materiałów i surowców oraz drobnego sprzętu
 • Ekspertyz, opinie oraz usługi doradcze nabywane od jednostek naukowych
 • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • Koszty ochrony praw własności intelektualnej
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przykład kalkulacji odliczenia:

W trakcie roku podatkowego Sp. z o.o., której dochody podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 19%, prowadziła prace nad nowym produktem, który ma być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Spółka poniosła następujące wydatki:
– koszty pracownicze (wynagrodzenia i składki): 500 tys. złotych,
– koszty nabycia usług doradczych od uczelni: 120 tys. złotych.

Ponadto, na potrzeby prowadzonych prac Spółka wykorzystywała środki trwałe (sprzęt komputerowy) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje), od których łączna suma odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego, stanowiących koszty kwalifikowane, wyniosła 30 tys. złotych.

Suma kosztów kwalifikowanych do odliczenia w ramach ulgi B+R wyniosła: 650 tys. złotych.
Suma oszczędności (zmniejszenie podatku do zapłaty): 123,5 tys. złotych.

Najważniejsze ograniczenia

 • Otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków np. w formie dotacji (odliczeniu podlega wówczas ta część kosztów kwalifikowanych, która nie została zwrócona)
 • Korzystanie ze zwolnienia od podatku w związku z prowadzoną działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej lub w oparciu o decyzję o wsparciu nowej inwestycji (kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie stanowią „koszty strefowe”)

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie we wdrożeniu ulgi badawczo-rozwojowej:

 • Analiza prowadzonej działalności pod kątem identyfikacji prac badawczo-rozwojowych
 • Weryfikacja ponoszonych wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz ewidencji niezbędnych do skorzystania z odliczenia
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Pomoc w sporządzeniu deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty
 • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, przygotowywaniu pism i wyjaśnień

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem ulgi B+R i możliwością uzyskania wymiernych oszczędności dla swojej firmy, pozostajemy do dyspozycji. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na ewentualne pytania oraz przedstawimy warunki współpracy.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl