Ulga B+R pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z dodatkowego odliczenia wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe. Dzięki niej, firmy mogą znacząco obniżyć podatek dochodowy do zapłaty, a w wielu przypadkach także odzyskać podatek nadpłacony za kilka ostatnich lat.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R mogą korzystać firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe, czyli pracujące nad nowymi lub ulepszonymi rozwiązaniami. Dotyczy to zarówno prac nad produktami (np. nowe lub ulepszone oprogramowanie, modyfikacje receptur, nowe maszyny), jak i prac nad procesami (np. usprawnienia procesów produkcyjnych pod kątem ich wydajności).

Prawo do korzystania z ulgi B+R jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży. Kluczowe jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz ponoszenie w związku z nimi kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R a Polski Ład

Od początku 2022 r. wysokość dodatkowego odliczenia kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R została zwiększona do 200%. Ponadto, w ramach Polskiego Ładu wprowadzono możliwość równoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz IP Box. W rezultacie tych zmian, przedsiębiorcy prowadzący prace badawczo-rozwojowe mają możliwość uzyskania jeszcze większych oszczędności.

Koszty kwalifikowane

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R mają możliwość dodatkowego odliczenia wydatków obejmujących:

 • wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę,
 • nabycie materiałów i surowców oraz drobnego sprzętu,
 • ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze nabywane od jednostek naukowych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty ochrony praw własności intelektualnej (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawe z rejestracji wzoru przemysłowego).

Najważniejsze ograniczenia

Z ulgi B+R mogą korzystać także przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe. W ich przypadku, odliczeniu podlega jedynie ta część wydatków, która została sfinansowana w ramach wkładu własnego.

Odliczenie w ramach ulgi B+R nie przysługuje natomiast w ogóle w odniesieniu do tych wydatków, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji lub z tytułu działalności na terenie specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Co obejmuje nasze wsparcie?

Oferujemy kompleksową pomoc we wdrożeniu ulgi badawczo-rozwojowej, która obejmuje:

 • Analizę działalności firmy pod kątem identyfikacji prac badawczo-rozwojowych
 • Weryfikację ponoszonych wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji prac badawczo-rozwojowych oraz wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych w ewidencji podatkowej
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Pomoc w sporządzeniu deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty
 • Wsparcie w ewentualnych kontaktach z organami podatkowymi, w przygotowywaniu pism i wyjaśnień

Jeżeli są Państwo zainteresowani ulgami podatkowymi wspierającymi innowacyjność przedsiębiorstw oraz możliwością uzyskania wymiernych oszczędności dla swojej firmy, pozostajemy do dyspozycji. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na ewentualne pytania oraz przedstawimy warunki współpracy.

Zapytaj nas o ofertę i warunki współpracy!