Polski Ład – przewodnik dla przedsiębiorców
Wpis

Polski Ład – przewodnik dla przedsiębiorców

Dotacja to nie jedyna forma dostępnego wsparcia prac B+R. Ulga B+R może być bowiem wykorzystywana także przez firmy otrzymujące dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Efektywne połączenie tych dwóch narzędzi może dać w praktyce duże oszczędności.

Dotacja na prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R
Wpis

Dotacja na prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R

Dotacja to nie jedyna forma dostępnego wsparcia prac B+R. Ulga B+R może być bowiem wykorzystywana także przez firmy otrzymujące dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Efektywne połączenie tych dwóch narzędzi może dać w praktyce duże oszczędności.

Fundacja rodzinna – projekt ustawy
Wpis

Fundacja rodzinna – projekt ustawy

Z przeprowadzonych badań przez Instytut Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych, przy czym tylko 8,1% następców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Oznacza to, że w ciągu kilku lat znaczna część firm rodzinnych może przejść w obce ręce, tracąc w ten sposób szczególną, tworzoną przez lata więź pomiędzy biznesem a jego właścicielami. W celu zapobieżenia rozwojowi tego postępującego zjawiska, Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii złożyło projekt ustawy regulujący te kwestie, aby wzmocnić narzędzia prawne do przeprowadzenia sukcesji. Ich fundamentem ma być fundacja rodzinna.

Nowy Ład, czyli nowe ulgi podatkowe
Wpis

Nowy Ład, czyli nowe ulgi podatkowe

Ulga na robotyzację, ulga na prototyp oraz ulga na innowacyjnych pracowników, to nowe ulgi podatkowe, których wprowadzenie od 2022 r. zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Ponadto zmodernizowane mają zostać dotychczas funkcjonujące ulgi podatkowe wspierające innowacyjność takie jak ulga B+R oraz IP Box. Projekt ustawy trafił do prekonsultacji.

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?
Wpis

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.

Jak skorzystać z ulgi B+R?
Wpis

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020
Wpis

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020

Ujednolicenie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w całej UE, w ramach tzw. quick fixes, ma uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych. Zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 r.

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT
Wpis

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

  • 1
  • 2