Obniżone stawki VAT na niektóre towary w 2022 r.

Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, które obniżyły stawki VAT na niektóre towary, w tym m.in. na podstawowe produkty spożywcze, środki produkcji rolnej oraz nośniki energii.

Nowelizacja przepisów ustawy o VAT została wprowadzona ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 stycznia 2022 r. pod numerem 196. Jej pełna treść jest dostępna pod tym linkiem. 

Podstawowe produkty żywnościowe, środki produkcji rolnej i gaz ziemny

Przepisy wprowadzają czasowe obniżenie, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., stawki VAT z 5% do 0% dla:

1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),

2) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,

3) nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,

4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,

5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

Stawka 0% nie będzie miała zastosowania do importu ww. towarów, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, których wysyłka lub transport kończy się na terytorium kraju.

W ostatnich tygodniach pojawiały się wątpliwości, jak należy rozumieć zakres zastosowania stawki VAT 0%. Analizując treść przepisów należy jednak zasadnie wskazać, że stawka VAT 0% dla ww. towarów będzie nie tylko w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów, ale również w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT. 

Energia elektryczna oraz energia cieplna

W ramach walki z inflacją, obniżeniu ulega również stawka VAT dla dostaw, których przedmiotem jest energia elektryczna (CN 2716 00 00) oraz energia cieplna. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. właściwa dla nich stawka VAT zostaje obniżona do 5%.

Problem z zastosowaniem stawki VAT 5% mogą mieć jednak właściciele nieruchomości na wynajem, co wynika zarówno z koncepcji świadczeń kompleksowych, jak i bogatego orzecznictwa. W ich przypadku, o ile energia elektryczna jest elementem usługi wynajmu (i najemcy nie mają możliwości wyboru dostawcy energii), będą oni nabywać energię ze stawką obniżoną, ale jej koszty zostaną przerzucone na najemców już ze stawką podstawową.

Paliwa silnikowe

Niższa stawka znajdzie zastosowanie także w przypadku dostaw paliw silnikowych. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. jest ona obniżona z 23% do 8% dla:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,

4) przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Obowiązek informowania nabywców

Wraz z wprowadzeniem obniżonych stawek na ww. produkty, na przedsiębiorców zostały nałożone dodatkowe obowiązki, związane z informowaniem nabywców tych produktów o wprowadzeniu obniżonych stawek. 

Wzory informacji zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i są dostępne pod tym linkiem. 

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 190 020
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *