Ulga podatkowa na sponsoring (CSR)

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono nową ulgę podatkową, która premiuje podmioty działające w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie wydatków na CSR. Według szacunków Ministerstwa Finansów, ulga na sponsoring umożliwi firmom zaoszczędzenie około 100 mln zł już w rozliczeniu za rok 2022.

Jak działa ulga na sponsoring

Istotą ulgi na sponsoring jest umożliwienie podatnikom odliczenia łącznie 150% kwoty kosztów poniesionych w ramach działań określanych często jako społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility). 

Dodatkowe odliczenie dotyczy kosztów poniesionych na działalność:

  • sportową, 
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że kwota odliczenia za dany rok podatkowy nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, czyli w praktyce przychodów z działalności operacyjnej. 

Co ważne, z nowej ulgi będą mogli korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT rozliczający podatek na zasadach ogólnych.

Każde 100 tys. wydatków poniesionych na sponsoring, mieszczących się w katalogu kosztów kwalifikowanych to potencjalnie 9,5 tys. podatku do zapłaty mniej. 

Koszty kwalifikowane

Zgodnie z przepisami ulgi na sponsoring, dodatkowemu odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie:

  • działalności sportowej, tj. klubu sportowego (m.in. na realizację celów szkoleniowych i zakup sprzętu), stypendium sportowego, imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.
  • działalności kulturalnej, tj. instytucji kultury wpisanych do rejestru oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,
  • działalności wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę, w tym np. finansowanie kosztów zatrudnienia studentów odbywających u podatnika staże i praktyki, wynagrodzenia absolwentów zatrudnionych świeżo po studiach za pośrednictwem akademickiego biura karier przez pierwsze 6 miesięcy.

Kiedy nie skorzystamy z ulgi

Jak w przypadku każdej ulgi podatkowej, tak również w przypadku korzystania z ulgi na sponsoring należy zwrócić uwagę na związane z nią ograniczenia. Podmioty będące założycielami uczelni niepublicznych nie mogą skorzystać z ulgi i dodatkowo odliczyć kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych podobnych mechanizmów, podatnicy nie są uprawnieni do dodatkowego odliczania wydatków, które zostały im zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. w ramach dotacji.

Należy pamiętać, w przypadku omawianej ulgi nie chodzi o darowizny (dla których przepisy przewidują odrębne zasady odliczeń). Dotyczy ona działań sponsoringowych, w ramach których występuje ekwiwalentność świadczeń, np. w postaci umieszczenia logo na obiektach w zamian za dofinansowanie działalności klubu sportowego.

Jeżeli w ramach swojej organizacji ponoszą Państwo wydatki na działania w ramach CSR, warto przeanalizować zawarte w tym zakresie umowy oraz związane z nimi koszty. Na gruncie nowych przepisów może bowiem okazać się, że mogą one nieść ze sobą także wymierne korzyści w postaci postaci obniżenia zobowiązań podatkowych.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 190 020
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *