Rezydencja podatkowa obywatela Ukrainy – wystarczy oświadczenie

W związku z wątpliwościami dotyczącymi ustalania przez płatników rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy, Ministerstwo Finansów wydało komunikat w tej sprawie. Zgodnie z jego treścią, pracownik może potwierdzić rezydencję składając oświadczenie. Analogiczną propozycję zawiera nowelizacja specustawy.

Komunikat Ministerstwa Finansów

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W praktyce, o posiadaniu w Polsce centrum interesów osobistych przesądza np. obecność w naszym kraju dzieci, małżonka lub partnera.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich tygodniach przyjechali do Polski mogą istnieć wątpliwości, gdzie znajduje się ich ośrodek interesów życiowych, co przekłada się na zasady opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Komunikat Ministerstwa Finansów wskazuje, że w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w Polsce, pracodawca nie jest zatem zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Nowelizacja specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zasada ustalania rezydencji na terytorium kraju na podstawie oświadczenia ma znajdować się wprost w przepisach ustawy o PIT i być  stosowana do obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną terytorium tego kraju. Taki przepis przewiduje nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w projektowanym art. 52 zj ustawy o PIT. 

W rezultacie złożenia takiego oświadczenia, od pierwszego dnia pobytu na terytorium RP będzie traktowany jak polski rezydent podatkowy i będzie mógł korzystać z zasad opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych na równych zasadach z polskimi rezydentami podatkowymi.

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *