Ważny wyrok w sprawie VAT na suplementy diety

Miło nam poinformować o sukcesie naszej Kancelarii w sprawie VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał ważny wyrok dotyczący skargi na wiążącą informację stawkową w sprawie pozycji Nomenklatury scalonej (CN) oraz stawki VAT dla suplementu diety opartego na ekstrakcie. Sąd zwrócił uwagę, że przy klasyfikacji towaru trzeba mieć na uwadze obiektywne właściwości towaru i jego przeznaczenie.

Niekorzystna decyzja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Sprawa dotyczyła skargi na wiążącą informację stawkową (WIS) oraz utrzymującą ją w mocy decyzję II instancji. 

We wniosku o wydanie WIS Spółka przedstawiła opis, z którego wynikało, że towar ma postać sypką i jest proszkiem do wymieszania z kawą, herbatą lub koktajlem. Spółka podkreśliła jednocześnie, że towar jest suplementem diety i w jej ocenie powinien być klasyfikowany do poz. 2106 Nomenklatury scalonej (CN). W konsekwencji, w ocenie Spółki, właściwa dla niego stawka VAT to 8%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił stanowiska przedstawionego we wniosku o wydanie WIS i stwierdził, że towar mający w istocie postać ekstraktu z owocników grzybów należy klasyfikować do pozycji 1302 Nomenklatury scalonej (CN), co przekłada się na stawkę VAT 23%. Pogląd ten podtrzymał również po rozpatrzeniu odwołania od wydanej decyzji.

Pozycja 2106 CN

Do odmiennych wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 21 stycznia 2022 r. (sygn. akt I SA/Lu 606/21), który uchylił zaskarżone decyzje. Sąd zwrócił uwagę, że organ podatkowy nawet nie rozważył pozycji CN 2106 i nie wyjaśnił dlaczego ta pozycja CN miałaby nie być najbardziej adekwatna do towaru opisanego przez spółkę z perspektywy jego obiektywnych cech, właściwości i przeznaczenia, w następstwie jego charakteru w obrocie.

Tymczasem, jak wskazał Sąd, powołując się m.in. na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przeznaczenie towaru może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, jeżeli jest ono właściwe temu towarowi, co należy ocenić według jego obiektywnych cech i właściwości. 

Dodatkowo WSA w Lublinie zwrócił uwagę na noty wyjaśniające dotyczące pozycji 2106 odwołujące się właśnie do suplementów diety. Okoliczność, że substancje podstawowe składające się na przetwory spożywcze są częściowo objęte innymi pozycjami nie sprzeciwia się klasyfikacji tych przetworów do pozycji 2106, ponieważ sposób podawania (w formie kapsułek) decyduje w taki sam sposób jak ich zawartość o ich obiektywnych cechach i właściwościach. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie to bardzo dobra wiadomość dla podmiotów prowadzących działalność w branży suplementów diety. Z jego uzasadnienia zdaje się wynikać, że pozycja 2106 CN może funkcjonować samodzielnie i nie jest “ostatnim wyborem”. Wyrok ten pokazuje jednocześnie, że w przypadku niekorzystnej decyzji w postaci wiążącej informacji stawkowej warto zastanowić się nad wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Od wyroku została wniesiona skarga kasacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pozostaje mieć nadzieję, że NSA podtrzyma stanowisko sądu I instancji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem lub np. posiadają w swojej ofercie towary o podobnej charakterystyce, zapraszamy do kontaktu i pozostajemy do dyspozycji.

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *