Nowelizacja KSH – holding spółek
Wpis

Nowelizacja KSH – holding spółek

Z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadzi szereg nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych. Warto już teraz zapoznać się ze zmianami oraz odpowiednio się do nich przygotować. Wprowadzona ma zostać m.in. tzw. grupa spółek, określana również jako holding spółek. 

Ustawa o obronie ojczyzny a prawo pracy
Wpis

Ustawa o obronie ojczyzny a prawo pracy

Z dniem 23 kwietnia 2022 r. zaczęła obowiązywać ustawa o obronie ojczyzny, która w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę nabrała szczególnego znaczenia. Zawiera ona m.in. regulacje związane z uprawnieniami i obowiązkami pracowników, których obejmuje obowiązek stawienia się na wezwanie organów wojskowych.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Wpis

Świadczenia pieniężne i niepieniężne – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W serii artykułów związanych z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiamy procedury obejmujące m.in. pobyt i pracę na terytorium RP, wsparcie finansowe, świadczenia socjalne czy opiekę medyczną dla obywateli Ukrainy. W niniejszym artykule szerzej przedstawiamy założenia dotyczące wsparcia finansowego i świadczeń socjalnych przysługujących na mocy ustawy Ukraińcom.

Pobyt i praca w Polsce – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Wpis

Pobyt i praca w Polsce – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to szczególne rozwiązanie, mające na celu jak najskuteczniejszą pomoc obywatelom Ukrainy, uciekającym z kraju ogarniętego wojną. W serii artykułów przedstawimy wprowadzone na mocy ustawy procedury obejmujące m.in. wsparcie finansowe, opiekę medyczną oraz łatwiejszą legalizację pobytu Ukraińców na terytorium RP.

Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2022
Wpis

Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2022

W 2022 r. czekają nas zmiany w prawie pracy związane z koniecznością implementacji dwóch dyrektyw parlamentu europejskiego. Powinny one zostać wdrożone odpowiednio do 1 sierpnia 2022 r. i 2 sierpnia 2022 r. Celem wprowadzanych zmian jest m.in. ustanowienie przejrzystych warunków pracy na terenie Unii Europejskiej oraz wprowadzenie minimalnych praw dla każdego pracownika w UE.

Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o.
Wpis

Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o.

Wprowadzona w ubiegłym roku konstrukcja prostej spółki akcyjnej w założeniu ma być najprostszą formą spółki kapitałowej. Dotychczas najbardziej przystępną formą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z której prosta spółka akcyjna przejęła kilka rozwiązań. Niniejsze porównanie obu konstrukcji prowadzenia działalności ma pomóc w wyborze optymalnej formy, dopasowanej do konkretnej działalności.

Zmiany w prawie do zasiłku chorobowego
Wpis

Zmiany w prawie do zasiłku chorobowego

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób liczenia okresu zasiłkowego, który jest uregulowany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana ta jest istotna z punktu widzenia nabywania prawa do zasiłku chorobowego przysługującego w okresie niezdolności do pracy.

Zezwolenia na pobyt i pracę – ułatwienia dla cudzoziemców
Wpis

Zezwolenia na pobyt i pracę – ułatwienia dla cudzoziemców

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o cudzoziemcach mają zostać wprowadzone zmiany w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców. Uproszczeniu ma ulec procedura legalizacji pobytu czasowego w związku z wykonywaniem pracy, a także przedłużona ma zostać ważność oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na uwagę zasługuje wprowadzenie szczególnego trybu udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcom, których postępowania wszczęto przed dniem 1 stycznia 2021 r., a które do dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną zakończone.

Zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela
Wpis

Zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela

W przeważającej mierze ubezpieczyciele celowo zaniżają wysokość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym. Uzyskanie odszkodowania w kwocie należnej dla danego typu szkody wymaga aktywności po stronie poszkodowanego. Konieczne może okazać się odwołania od decyzji przyznającej odszkodowanie, a nawet skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

  • 1
  • 2