Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT
Wpis

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Działalność B+R w branży IT
Wpis

Działalność B+R w branży IT

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Obowiązkowy split payment już w Sejmie
Wpis

Obowiązkowy split payment już w Sejmie

Dnia 9 lipca br. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla niektórych transakcji. Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., a więc czasu na przygotowanie się do zmian będzie bardzo mało.

Obowiązkowy split payment już od 1 września 2019 r.
Wpis

Obowiązkowy split payment już od 1 września 2019 r.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obowiązkowy split payment na wybrane towary i usługi (mechanizm podzielonej płatności na gruncie VAT) ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Interpretacja ogólna  w sprawie k.u.p. 50%
Wpis

Interpretacja ogólna w sprawie k.u.p. 50%

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.