Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce
Wpis

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce

Praca zdalna ma zostać wprowadzona do kodeksu pracy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji, który jednocześnie usunie instytucję telepracy. Projekt przewiduje m.in. obowiązek pracodawcy w pokryciu kosztów energii elektrycznej oraz Internetu wykorzystywanego w trakcie pracy zdalnej. Jednocześnie określa, kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną oraz uprawnienie pracownika do jej okolicznościowego wykonywania.

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych
Wpis

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych

Od 26 maja 2021 r. do wyrobów medycznych, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?
Wpis

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.

Jak skorzystać z ulgi B+R?
Wpis

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Kradzież tożsamości – co dalej?
Wpis

Kradzież tożsamości – co dalej?

Kradzież tożsamości, to „przywłaszczenie” cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne (np. numer PESEL), data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli oraz wykorzystanie tych danych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości może być np. wynikiem kradzieży dokumentów, poświadczeń.

Zatory płatnicze – obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców
Wpis

Zatory płatnicze – obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ustawowe terminy płatności oraz nakładają obowiązek składania oświadczeń o swoim statusie przez dużych przedsiębiorców. Co ważne, brak przestrzegania nowych regulacji wiąże się z sankcjami.

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020
Wpis

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020

Ujednolicenie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w całej UE, w ramach tzw. quick fixes, ma uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych. Zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 r.

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT
Wpis

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.