Polski Ład, czyli nowe ulgi podatkowe
Wpis

Polski Ład, czyli nowe ulgi podatkowe

Ulga na robotyzację, ulga na prototyp oraz ulga na innowacyjnych pracowników, to nowe ulgi podatkowe, których wprowadzenie od 2022 r. zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Ponadto zmodernizowane mają zostać dotychczas funkcjonujące ulgi podatkowe wspierające innowacyjność takie jak ulga B+R oraz IP Box. Polski Ład trafił do prekonsultacji.

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce
Wpis

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce

Praca zdalna ma zostać wprowadzona do kodeksu pracy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji, który jednocześnie usunie instytucję telepracy. Projekt przewiduje m.in. obowiązek pracodawcy w pokryciu kosztów energii elektrycznej oraz Internetu wykorzystywanego w trakcie pracy zdalnej. Jednocześnie określa, kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną oraz uprawnienie pracownika do jej okolicznościowego wykonywania.

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych
Wpis

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych

Od 26 maja 2021 r. do wyrobów medycznych, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?
Wpis

Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

Po kilkunastu miesiącach stosowania nowej matrycy stawek VAT wiemy coraz więcej na temat praktyki stosowania jej przez organy podatkowe. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak problemy z prawidłowym określeniem właściwej stawki VAT dla suplementów diety. Wynika to m.in. z braku bezpośredniego odniesienia do suplementów w nowych przepisach.

Jak skorzystać z ulgi B+R?
Wpis

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Wiele firm nadal nie zdecydowało się, aby skorzystać z ulgi B+R. Pomimo prowadzenia działalności gospodarczej o profilu, który daje podstawy do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotna część firm tego nie robi. Wynika to m.in. z braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu odliczenia.

Kradzież tożsamości – co dalej?
Wpis

Kradzież tożsamości – co dalej?

Kradzież tożsamości, to „przywłaszczenie” cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne (np. numer PESEL), data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli oraz wykorzystanie tych danych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości może być np. wynikiem kradzieży dokumentów, poświadczeń.

Zatory płatnicze – obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców
Wpis

Zatory płatnicze – obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ustawowe terminy płatności oraz nakładają obowiązek składania oświadczeń o swoim statusie przez dużych przedsiębiorców. Co ważne, brak przestrzegania nowych regulacji wiąże się z sankcjami.

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020
Wpis

Zmiany w dokumentacji WDT od 1 stycznia 2020

Ujednolicenie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w całej UE, w ramach tzw. quick fixes, ma uporządkować zasady rozliczania transakcji transgranicznych. Zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 r.