Wiążące informacje stawkowe – nasz komentarz dla Prawo.pl

Najnowsze doświadczenia pokazują, że wiążące informacje stawkowe (tzw. WIS) na gruncie VAT dają skuteczniejszą ochronę niż interpretacje podatkowe, które łatwo podważyć. Skarbówka analizuje w nich bowiem nie tylko przepisy podatkowe.

Komentarz Jakuba Makarewicza, doradcy podatkowego w DMP LEGAL dla Prawo.pl:

„(…) dobrym przykładem w tym zakresie są wyroby medyczne wskazane w poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w przypadku których organy podatkowe nie opierają się wyłącznie na opisie towaru i stwierdzeniach podatnika przedstawionych we wniosku o wydanie WIS, ale prowadząc postępowanie, analizują m.in. przepisy ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, sprawdzają prawidłowość oznakowania towaru oraz zbieżność z towarem faktycznie wprowadzonym do obrotu.

Podobnie jest w przypadku towarów służących walce z COVID-19, dla których w ciągu ostatniego roku wprowadzono preferencje podatkowe, w tym opodatkowanie stawką 0-proc. VAT, jak to ma miejsce w przypadku niektórych testów diagnostycznych”.

Pełna treść artykułu jest dostępna pod tym linkiem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *