Kradzież tożsamości – co dalej?

Kogo dotyczy kradzież tożsamości

Choć kradzież tożsamości zazwyczaj dotyczy osób fizycznych, często spotykane jest wykorzystanie danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym, należących do wspólników spółek lub osób pełniących funkcje w spółkach prawa handlowego. Ze względu na łatwy dostęp do imion i nazwisk, numerów PESEL, czy pełnionych funkcji, przestępcy wykorzystują dane znajdujące się w Rejestrze Przedsiębiorców np. do wyłudzania kredytów czy zawierania umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Wezwanie do zapłaty – co zrobić

W sytuacji, kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty lub – co gorsze – komornik zajmie nam konto bankowe, a wiemy o tym, że nie mamy zaległości w spłacaniu zobowiązań finansowych, warto zainteresować się tym czy przypadkiem nie staliśmy się ofiarą kradzieży tożsamości.

W takiej sytuacji należy przede wszystkim zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, wypełniającego typ czynu zabronionego określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 190a § 2 Kodeksu karnego, polegającym na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wykorzystanie danych w celu wyrządzenia szkody majątkowej.

Kolejną ważną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest skontaktowanie się z wierzycielem – np. siecią telekomunikacyjną, w której „podobno” mamy abonament lub bankiem, którego jesteśmy kredytobiorcą – i poinformowanie, że staliśmy się ofiarą przestępstwa. Instytucja do której zgłosimy się może zareagować na taką informację np. zablokowaniem konta lub zawieszeniem umowy.

Jeżeli wierzyciel skierował już sprawę do sądu, niestety pozostaje nam tylko aktywne przedstawianie dowodów przeczących temu, że to my jesteśmy faktycznym dłużnikiem.

Nakaz zapłaty

Najczęstszą praktyką tzw. wierzycieli masowych (np. operatorzy telekomunikacyjni) jest kierowanie spraw do e-sądu, czyli Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Jest to sąd, który wydaje nakaz zapłaty elektronicznie, bez wdawania się w „bezpośredni” spór na sali sądowej. Jeżeli otrzymamy nakaz zapłaty z e-sądu, najważniejsze jest aby w terminie 14 dni od otrzymania listu wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie wystarczy wskazanie, że nie zgadzamy się z roszczeniem, które wg nas jest nieistniejące w związku z kradzieżą tożsamości i wnosimy o uchylenie nakazu zapłaty oraz umorzenie postępowania. Sąd w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu umarza postępowanie, a wierzycielowi pozostaje skierowanie sprawy do postępowania zwykłego. Takie postępowanie daje nam możliwości obrony i przedstawienia dowodów na poparcie naszych racji.

Komornik zajął moje konto w banku…

W przypadku, gdy komornik zajął nasze konto bankowe oznacza to, że wierzyciel ma w posiadaniu tytuł egzekucyjny na „nasz” dług. Najprościej rzecz ujmując –  sąd wydał nakaz zapłaty, który uprawomocnił się i na który nadano klauzulę wykonalności, przez co stał się tytułem egzekucyjnym. Taki nakaz zapłaty jest podstawą do zajęcia środków na rachunku bankowym, jak również dalszych działań komornika zmierzających do odzyskania długu.

Krokiem, który powinniśmy podjąć w takiej sytuacji jest skierowanie do sądu pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wnosząc jednocześnie o zwrot wyegzekwowanego przez komornika świadczenia. W pozwie powinniśmy szczegółowo wskazać wszystkie dowody, które świadczą o tym, że nie jesteśmy dłużnikami, natomiast staliśmy się ofiarą przestępstwa kradzieży tożsamości. Sąd po przeanalizowaniu stanu sprawy może przychylić się do naszego wniosku i pozbawić tytuł wykonalności.

Jak chronić swoje dane?

Przede wszystkim – nie podawaj danych wrażliwych bez ważnego powodu! W dzisiejszych czasach nasz numer PESEL czy numer dowodu osobistego podajemy w bankach, siłowniach, przedszkolach, szkołach, na uniwersytetach, do zawarcia umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych – sami nawet nie wiemy, ile instytucji posiada nasze dane, pozwalające na kradzież tożsamości. Szczególnie powinniśmy unikać przekazywania danych osobowych za pomocą takich aplikacji jak Messenger, Facebook, Instagram – bardzo łatwo jest stać się ofiarą ataku hakerów, którzy wykradną nasze dane z kont w mediach społecznościowych.

Dodatkowo, zawsze warto upewnić się, że istnieje bezwzględna konieczność do podania danych i nie da się w inny sposób dokonać czynności. Jeżeli możemy skorzystać z usługi bez konieczności podawania wrażliwych danych – korzystajmy z tego.

Kradzież tożsamości oraz radzenie sobie ze skutkami tego przestępstwa wymaga podjęcia zdecydowanych kroków, do których warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu. Popełnienie błędu może doprowadzić do przegrania sprawy, a w konsekwencji do obowiązku spłacenia długu, którego nie zaciągnęliśmy.

Jeżeli otrzymali Państwo wezwanie do spłaty długu, wyrok nakazowy lub spotkali się z zajęciem środków na koncie i chcieliby przedyskutować dalsze kroki w tej sprawie i możliwość obrony swoich praw, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *