Jak skorzystać z ulgi B+R?

Działalność badawczo-rozwojowa

Kluczowe z punktu widzenia ulgi B+R jest prawidłowe rozumienie pojęcia działalności badawczo-rozwojowej i poprawne zidentyfikowanie projektów. Wiele firm prowadzi takie prace na co dzień, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy i dużo na tym tracąc.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje prace nad nowymi lub ulepszonymi towarami, usługami lub procesami, przy czym wystarczające jest, aby były to prace nad innowacjami w skali przedsiębiorstwa. Nie jest konieczne prowadzenie prac nad nowymi rozwiązaniami na skalę kraju, europejską czy światową. Ulgą B+R można objąć także projekty „szyte na miarę”, realizowane na konkretne zamówienie kontrahenta.

Co ważne, prace muszą mieć charakter twórczy, a w rezultacie ich prowadzenia powinien powstawać wymierny efekt (np. nowa wiedza wynikająca z weryfikacji przyjętych założeń). Powinien on być możliwy do wykorzystania na potrzeby prowadzenia działalności, np. w ramach kolejnych projektów, w ramach procesu produkcji, czy też nawet sprzedany jako technologia na rzecz podmiotu trzeciego.

W końcu, prace badawczo-rozwojowe nie muszą zakończyć się sukcesem, co stanowi niejako naturalny ich element, a więc niepewność co do ostatecznego wyniku.

Trzeba także pamiętać o właściwym udokumentowaniu charakteru realizowanych projektów pod kątem definicji prac badawczo-rozwojowych. W wielu przypadkach dokumentacja techniczna realizowanych projektów może nie być w tym zakresie wystarczająca i nie zawierać wszystkich istotnych elementów.

Ulga B+R – bezpieczeństwo wdrożenia

Część podatników zastanawia się, jak skorzystać z ulgi B+R i zrobić to w bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo można zapewnić na kilku etapach prac.

Przede wszystkim, przed przystąpieniem do wdrożenia, dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Starannie przygotowany wniosek pozwala uzyskać urzędowe potwierdzenie, że realizowane projekty stanowią prace badawczo-rozwojowe lub wyodrębnić te ich części, które dają prawo do korzystania z ulgi B+R.

Posiadając interpretację wydaną w swojej indywidualnej sprawie można spodziewać się jedynie weryfikacji ze strony właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, czy treść interpretacji odpowiada rzeczywiście prowadzonej działalności. Dodatkowo, w ramach takiego wniosku można wystąpić z zapytaniem obejmując inne kwestie związane z wdrożeniem ulgi B+R, dotyczące np. specyfiki prowadzonej działalności oraz ponoszonymi kosztami kwalifikowanymi i zabezpieczyć prawo do ich odliczenia.

Przygotowując taki wniosek oraz analizując specyfikę prowadzonej działalności warto także odwołać się do interpretacji indywidualnych oraz wyrok sądów administracyjnych wydanych w zakresie ulgi B+R. Pozwala to zweryfikować, jak na poszczególne kwestie, w tym możliwego zakresu wdrożenia ulgi oraz kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu wypowiada się orzecznictwo i przyjąć bezpieczną ścieżkę.

Dobrą praktyką jest także przygotowywanie corocznych raportów podsumowujących prace realizowane w danym roku podatkowym oraz ponoszone w związku z tym koszty kwalifikowane. Taki dokument stanowi dobry punkt wyjścia do przygotowania załącznika do deklaracji podatkowej (PIT/BR lub CIT/BR) lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku odzyskiwania podatku za poprzednie lata.

Jeżeli rozważają Państwo skorzystanie z ulgi B+R i chcieliby przeanalizować możliwe do osiągnięcia korzyści oraz porozmawiać o warunkach współpracy, prosimy o kontakt.

Więcej informacji o uldze B+R znajdą Państwo pod tym linkiem.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy

tel. +48 601 19 00 20

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *