Nowa matryca VAT – jaka stawka na suplementy diety?

W połowie 2020 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT, które zmieniły załączniki do tej ustawy oraz zasady klasyfikacji towarów na potrzeby stosowania obniżonych stawek VAT.  O tych zmianach pisaliśmy w artykule:

Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Suplementy diety to 2106 CN – czy na pewno?

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz odejściem od PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN), wielu przedsiębiorców przyjęło automatycznie, że w przypadku suplementów diety zastosowanie znajduje zasadniczo stawka VAT 8%. Wynika to z dosyć powszechnego założenia, że kod CN na suplementy diety to 2106. Nie zawsze jednak tak jest, a zastosowanie może znaleźć w praktyce także stawka 23% oraz stawka 5%. Wszystko zależy od specyfiki konkretnego towaru.

Warto pamiętać, że poz. 5 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu tą stawką podlegają: ex 2106, przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

Treść poz. 5 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT potwierdza, że przyporządkowanie danego towaru do pozycji 2106 CN ma miejsce dopiero wówczas, gdy jest to towar, który w praktyce nie mieści się w innej pozycji Nomenklatury scalonej. Tym samym, aby móc stwierdzić, że dany towar należy klasyfikować do pozycji 2106 Nomenklatury scalonej (CN), niezbędne jest zweryfikowanie, czy nie powinien on być ujęty w żadnej innej pozycji.

Suplementy diety w postaci płynnej

Warto zwrócić uwagę, że przy spełnieniu pewnych warunków suplementy np. w postaci płynnej mogą podlegać opodatkowaniu według stawki VAT 5%.

Wynika to z poz. 17 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT, która obejmuje: ex 2202, wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

W wydawanych w ciągu ostatniego roku wiążących informacjach stawkowych (WIS) znajdujemy potwierdzenie, że dla klasyfikacji danego towaru jako napoju, znaczenie może mieć m.in. jego przeznaczenie do bezpośredniego spożycia.

Kiedy stawka VAT 23%?

Trzeba mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach suplement diety może podlegać opodatkowaniu według stawki VAT 23%. Może tak być np. w sytuacji, gdy ma on postać płynną, a jego charakterystyka nie daje podstaw do przyporządkowania do żadnej z pozycji załączników zawierających wykaz towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT. Będzie tak chociażby wówczas, gdy towar w postaci płynnej nie zawiera wystarczającej ilości soku warzywnego, soku owocowego lub soku owocowo-warzywnego.

Innym przypadkiem, kiedy zastosowanie może znaleźć podstawowa stawka VAT 23% będzie sytuacja, w której towar zawiera w swoim składzie konkretny surowiec skutkujący przyporządkowaniem do innej pozycji Nomenklatury scalonej (CN) niż na to wskazuje wstępna analiza i prezentowany charakter towaru.

Biorąc pod uwagę, że nowa nowa matryca stawek VAT obowiązuje w praktyce dopiero od dnia 1 lipca 2020 r., warto przyjrzeć się, czy przyjęta klasyfikacja towarów pełniących funkcje suplementów diety jest prawidłowa. Pomocna w tym zakresie może być szczegółowa analiza w oparciu o przepisy Nomenklatury scalonej (CN), objaśnienia do klasyfikacji oraz praktykę organów wydających wiążące informacje stawkowe, czyli tzw. WIS, których w ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą prawidłowości klasyfikacji swoich towarów na gruncie Nomenklatury scalonej (CN) lub chcieliby wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS w celu zabezpieczenia swojej firmy przed kwestionowaniem przyjętego podejścia i stosowanej stawki VAT, zachęcamy do kontaktu.

Czytaj również: Ważny wyrok w sprawie VAT na suplementy diety

Skorzystaj z naszego wsparcia: Nowa matryca VAT oraz Wiążące Informacje Stawkowe

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *