Stawka VAT na suplementy diety – nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura Scalona (CN) zamiast PKWiU 2008

Na gruncie nowej matrycy stawek VAT, przy klasyfikowaniu towarów, zastosowanie znajdzie Nomenklatura Scalona (CN), czyli klasyfikacja celna stosowana na poziomie Unii Europejskiej, która porządkuje wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpi więc odejście od PKWiU 2008, którą stosujemy m.in. przy ustalaniu katalogu towarów podlegających obniżonym stawkom VAT od 2011 r.

Warto przypomnieć system oparty na PKWiU 2008 jest często krytykowany m.in. z uwagi na poziom skomplikowania oraz brak ochrony dla podatników. Spory o klasyfikację statystyczną oraz stawkę VAT na dany towar bądź usług wielokrotnie kończą się w sądach administracyjnych.

W związku z odejściem od PKWiU 2008 i przejściem na Nomenklaturę Scaloną konieczne będzie określenie przez przedsiębiorców właściwej klasyfikacji statystycznej i stawek VAT dla poszczególnych towarów według zupełnie nowych zasad. Dotyczy to również suplementów diety, niewymienionych bezpośrednio w nowych załącznikach do ustawy o VAT. Wiele jednak wskazuje na to, że mogą one podlegać opodatkowaniu według trzech stawek VAT, w zależności m.in. od formy wyrobu oraz jego przeznaczenia.

Nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywać nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT, w oparciu o który stawce VAT 8% będą podlegać 74 grupy towarów i usług (wobec 187 dzisiaj).

Opodatkowaniu stawką VAT 8% będą podlegać m.in. towary klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do kodu 2106, czyli przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone. Biorąc pod uwagę powiązania pomiędzy PKWiU oraz CN, tak właśnie należy klasyfikować suplementy diety. Potwierdzają to także objaśnienia do Nomenklatury Scalonej. W rezultacie, w przypadku suplementów diety zastosowanie powinna zasadniczo znaleźć stawka VAT 8%.

Nowy załącznik nr 10 do ustawy o VAT

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych towarów, niezależnie od ich klasyfikacji na gruncie CN, zastosowanie może znaleźć stawka VAT 5%.

Przykładem są tutaj np.:

  • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Należy podkreślić, że regulacje ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie stanowią przepisów prawa podatkowego. Niestety, dopiero praktyka pokaże, jak do tej kwestii będzie podchodzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, organy podatkowe wielokrotnie w ostatnich latach odmawiały wydania interpretacji dotyczących regulacji wykraczających poza przepisy prawa podatkowego, przerzucając ryzyko ich wykładni na podatników. Niezbędne może okazać się więc przeanalizowanie klasyfikacji niektórych towarów na gruncie innych ustaw. Zobaczymy, jak do tej kwestii podejdą organy podatkowe, ale trzeba liczyć się z takim ryzykiem.

Trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że w przypadku niektórych suplementów diety, np. w formie płynnej, stosowanie obniżonej stawki VAT może nie być takie oczywiste. Zasadniczo napoje będą podlegać opodatkowaniu stawką VAT 23%. Niemniej jednak np. w przypadku, gdy towar zostanie zakwalifikowany na gruncie Nomenklatury Scalonej do kodu 2202 i będzie to napój bezalkoholowy, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, będzie on podlegał stawce VAT 5%. Gdy to kryterium, ani żadne inne, uprawniające do stosowania stawki VAT 5% nie zostanie spełnione, będzie on podlegał opodatkowaniu według stawki podstawowej, czyli 23%.

Więcej informacji o suplementach diety na gruncie nowej matrycy stawek VAT oraz o doświadczeniach podatników i podejściu organów podatkowych do tego tematu znajdziecie Państwo w artykule z dnia 7 kwietnia 2021 r., który jest dostępny pod tym linkiem.

Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)

W kontekście nadchodzących zmian warto przypomnieć, że już od dnia 1 listopada 2019 r. będzie można występować z wnioskami o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Pozwolą one podatnikom przygotować się do stosowania nowej matrycy stawek VAT z wyprzedzeniem.

Wiążące Informacje Stawkowe będą urzędowymi klasyfikacjami statystycznymi towarów bądź usług, wraz ze wskazaniem właściwej dla nich stawki podatku i wypełnią istniejącą dotychczas lukę, która nie pozwala podatnikom zabezpieczyć się przed kwestionowaniem stosowanych stawek VAT przez właściwe dla nich organy podatkowe.

WIS uzyskane przez podatników będą ich chronić w odniesieniu do transakcji zrealizowanych po dniu 31 marca 2020 r., a więc “nabiorą mocy” wraz z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT.

Trzeba pamiętać, że termin na wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie wynosił zasadniczo 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Warto więc już dzisiaj rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółową analizą oferowanych przez siebie produktów pod kątem klasyfikacji na gruncie Nomenklatury scalonej (CN) lub wystąpieniem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, pozostajemy do dyspozycji.

Czytaj również: Ważny wyrok w sprawie VAT na suplementy diety

Skorzystaj z naszego wsparcia: Nowa matryca VAT oraz Wiążące Informacje Stawkowe

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *