Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2022
Wpis

Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2022

W 2022 r. czekają nas zmiany w prawie pracy związane z koniecznością implementacji dwóch dyrektyw parlamentu europejskiego. Powinny one zostać wdrożone odpowiednio do 1 sierpnia 2022 r. i 2 sierpnia 2022 r. Celem wprowadzanych zmian jest m.in. ustanowienie przejrzystych warunków pracy na terenie Unii Europejskiej oraz wprowadzenie minimalnych praw dla każdego pracownika w UE.

Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o.
Wpis

Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o.

Wprowadzona w ubiegłym roku konstrukcja prostej spółki akcyjnej w założeniu ma być najprostszą formą spółki kapitałowej. Dotychczas najbardziej przystępną formą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z której prosta spółka akcyjna przejęła kilka rozwiązań. Niniejsze porównanie obu konstrukcji prowadzenia działalności ma pomóc w wyborze optymalnej formy, dopasowanej do konkretnej działalności.

SLIM VAT 3 – nowy pakiet zmian już wkrótce
Wpis

SLIM VAT 3 – nowy pakiet zmian już wkrótce

Ministerstwo Finansów zaproponowało kolejny pakiet zmian w ustawie o VAT, mający na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku. W ramach SLIM VAT 3 planowane jest m.in. uproszczenie fakturowania i korekt oraz zmniejszenie ilości formalności w obrocie międzynarodowym. Projekt zmian w tym zakresie trafił właśnie do prekonsultacji.

Ulga podatkowa na sponsoring (CSR)
Wpis

Ulga podatkowa na sponsoring (CSR)

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono nową ulgę podatkową, która premiuje podmioty działające w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie wydatków na CSR. Według szacunków Ministerstwa Finansów, ulga na sponsoring umożliwi firmom zaoszczędzenie około 100 mln zł już w rozliczeniu za rok 2022.

Zmiany w prawie do zasiłku chorobowego
Wpis

Zmiany w prawie do zasiłku chorobowego

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób liczenia okresu zasiłkowego, który jest uregulowany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana ta jest istotna z punktu widzenia nabywania prawa do zasiłku chorobowego przysługującego w okresie niezdolności do pracy.

Polski Ład w branży IT – ważne zmiany
Wpis

Polski Ład w branży IT – ważne zmiany

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zmiany w podatkach, wprowadzone przez Polski Ład, wpłyną na sytuację większości przedsiębiorców. Nie dla wszystkich jednak nowe przepisy muszą oznaczać wzrost obciążeń. Dotyczy to m.in. branży IT, w tym informatyków i programistów, dla których nowe regulacje przewidują kilka udogodnień.

Estoński CIT znacznie bardziej atrakcyjny
Wpis

Estoński CIT znacznie bardziej atrakcyjny

Polski Ład sprawi, że rozliczanie się tzw. Estońskim CIT będzie o wiele bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Ograniczenia oraz wymogi, aby stosować ten model opodatkowania, skutecznie zniechęcały podatników do tego rozwiązania. Estoński CIT jest uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zakłada, że opodatkowanie dochodów ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom, zaś w toku działalności spółki nie opłacają podatku od bieżących dochodów.

Zezwolenia na pobyt i pracę – ułatwienia dla cudzoziemców
Wpis

Zezwolenia na pobyt i pracę – ułatwienia dla cudzoziemców

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o cudzoziemcach mają zostać wprowadzone zmiany w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców. Uproszczeniu ma ulec procedura legalizacji pobytu czasowego w związku z wykonywaniem pracy, a także przedłużona ma zostać ważność oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na uwagę zasługuje wprowadzenie szczególnego trybu udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcom, których postępowania wszczęto przed dniem 1 stycznia 2021 r., a które do dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną zakończone.