Interpretacja ogólna  w sprawie k.u.p. 50%

Wątpliwości wymagają wyjaśnienia

Znowelizowane w ubiegłym roku przepisy oraz związane z nimi wątpliwości doprowadziły do sytuacji, w której niezbędne stało się określenie warunków, umożliwiających stosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów stanowiących honorarium autorskie.

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt interpretacji ogólnej porusza kilka kwestii, które budzą największe wątpliwości. Przede wszystkim, znajdujemy w nim wyjaśnienie zasad przechodzenia praw autorskich z pracownika na pracodawcę oraz konieczność wyodrębnienia kwoty honorarium z kwoty wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy, w tym również praw do programów komputerowych.

W stosunku do tych ostatnich należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze szczególnymi przepisami, pracodawca programisty nabywa prawa autorskie do programu komputerowego, co do zasady, w całości już z chwilą ich powstania (tzw. pierwotne nabycie). W praktyce wyklucza to możliwość korzystania przez pracownika z tych praw oraz rozporządzania nimi. Niemniej jednak, jeżeli umowa o pracę przewiduje, że majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego stworzonego (współtworzonego) przez pracownika przysługują pracownikowi, wówczas możliwe jest rozporządzenie przez niego tym prawem i zastosowanie k.u.p. 50% do wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia.

Jak ustalić honorarium autorskie?

Niestety, projektowana interpretacja nie przesądza sposobu ustalenia kwoty honorarium do którego można stosować k.u.p. 50%. Jest to poniekąd zrozumiałe, gdyż przepisy prawa podatkowego nie zawierają regulacji w tym zakresie. Niemniej jednak, w projekcie możemy znaleźć przykłady sposobu ustalania kwoty z honorarium orzecznictwa, a to już całkiem dużo.

Ważną, z praktycznego punktu widzenia, jest poruszona w projekcie interpretacji ogólnej możliwość wypłacania honorarium autorskiego w sposób zaliczkowy i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W praktyce może bowiem dochodzić do sytuacji, gdy w trakcie danego miesiąca pracownik przebywa na urlopie, zwolnieniu, czy też nie oddaje utworu z uwagi na jego złożony charakter.

Warto pamiętać, że mamy do czynienia dopiero z projektem interpretacji ogólnej, a uwagi do jej treści, w ramach konsultacji, można zgłaszać elektronicznie do dnia 18 stycznia br.

Link do projektu na stronach Ministerstwa Finansów.

Aktualizacja: dnia 15 września 2020 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego, która jest dostępna pod tym linkiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani możliwością stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń swoich pracowników i chcieliby przedyskutować kroki niezbędne do podjęcia w tym zakresie, pozostajemy do dyspozycji.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy

tel. +48 601 19 00 20

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *