Działalność B+R w branży IT

Ogólna definicja działalności badawczo-rozwojowej

Próbując zrozumieć, czym jest działalność badawczo-rozwojowa, w pierwszej kolejności musimy odwołać się do właściwych regulacji, które zawierają definicje w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT oraz CIT), działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pojęcie prac rozwojowych, najczęściej spotykanych w praktyce, zostało natomiast zdefiniowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy przez to rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przywołane wyżej definicje słusznie mogą być postrzegane jako mało przystępne, dosyć ogólne i nie dające odpowiedzi, jakie konkretnie prace stanowią działalność badawczo-rozwojową. Niemniej jednak, z ich brzmienia można wysnuć pewne wnioski.

Przede wszystkim powinny one mieć charakter twórczy, czyli być nakierowane na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, czy też wytworzenie nowej lub ulepszonej technologii. W konsekwencji powyższego, prace rozwojowe powinny być nieprzewidywalne co do ich wyniku, a sam ich wynik powinien być możliwy do przeniesienia na inny podmiot lub odtworzenia (np. w postaci wniosków/raportu/podsumowania, czy też praw do opracowanej technologii).

Przykłady z interpretacji indywidualnych

We wnioskach o wydanie interpretacji dotyczących ulgi na badania i rozwój (ulga B+R), z której można korzystać od 2016 r., podatnicy wielokrotnie zwracali się z wnioskami zawierającymi pytania, czy prowadzone przez nich prace stanowią działalność badawczo-rozwojową.

W interpretacjach indywidualnych wydanych w ostatnich kilku latach znajdujemy potwierdzenie, że działalność badawczo-rozwojowa w branży informatycznej obejmuje m.in.:

 • prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (a więc nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji),
 • prace nad ulepszeniami istniejącego oprogramowania (np. nad nowymi funkcjonalnościami, czy też nowymi elementami gier, takimi jak postacie),
 • tworzenie nowych, specyficznych rozwiązań zgodnie z dedykowanymi potrzebami klienta (prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie),
 • prace nad integracją gier z nowymi peryferiami,
 • prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami,
 • prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

Co ciekawe, w interpretacjach znajdujemy również przykłady prac, które w ocenie organów podatkowych nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej. Wśród nich możemy znaleźć m.in.:

 • prace polegające na rozwiązywaniu problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji (np. eliminacja błędów zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania),
 • modyfikację programów zapewniających komunikację z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi przez klientów,
 • tworzenie oraz modyfikację kodu źródłowego, w celu dostosowania do specyficznych wymagań klientów (customizacja).

Działalność B+R a Podręcznik Frascati 2015

W niektórych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, podatnicy zwracający się z pytaniami o zakres pojęcia działalności badawczo-rozwojowej powołują się na Podręcznik Frascati 2015. Jest on stosowany przez OECD na potrzeby pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej.

Trzeba zwrócić uwagę, że w kontekście branży IT jest on bardzo wymagający i jako przykłady działalności badawczo-rozwojowej podaje np.:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach.

Co dosyć istotne, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach nie powołują się na to źródło. Sam Podręcznik Frascati 2015, z punktu widzenia przepisów, nie może być bowiem traktowany jako źródło prawa podatkowego. Pełni on co najwyżej funkcję pomocniczą i w takim też kontekście bywa czasami przywoływany przez podatników, oczywiście na ich korzyść. Z tego względu, w mojej ocenie, nie ma podstaw, aby pojęcie działalności badawczo-rozwojowej rozpatrywać bezpośrednio w oparciu o zawarte w nim przykłady.

Zarówno ulga B+R, jak i IP Box dają przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia kwot podatku do zapłaty. W celu skorzystania z tych preferencji, niezbędne jest precyzyjne określenie, które prace stanowią działalność badawczo-rozwojową i w jakim zakresie. Badając tę kwestię zdecydowanie warto przeanalizować interpretacje indywidualne wydane w podobnych sprawach. W razie wątpliwości, a także dla własnego bezpieczeństwa, dobrze natomiast wystąpić z wnioskiem o interpretację. Termin na wydanie interpretacji to tylko 3 miesiące, a jej posiadanie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek, które mogą pojawić się w przypadku kontroli za kilka lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani korzystaniem z rozwiązań wspierających innowacyjność, takich jak ulga B+R oraz IP Box i chcieliby Państwo przedyskutować możliwość skorzystania tych rozwiązań w swojej działalności, pozostajemy do dyspozycji. Jako kancelaria DMP LEGAL oferujemy kompleksowe wsparcie we wdrażaniu tych mechanizmów. Warto pamiętać, że w zarówno w przypadku ulgi B+R oraz IP Box możliwe jest także odzyskanie podatku nadpłaconego za ubiegłe lata.

Chcesz dowiedzieć się więcej o uldze B+R? Informacje znajdziesz pod linkiem: Ulga B+R

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

tel. +48 601 19 00 20

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *