Obowiązkowy split payment już w Sejmie

Konsultacje publiczne

Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment dla niektórych transakcji, o którym pisaliśmy szczegółowo tutaj, pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 maja br. i został skierowany do konsultacji publicznych, w ramach których przedsiębiorcy zgłosili szereg istotnych uwag. Jest on dostępny pod tym linkiem.

Dotyczyły one m.in. sankcji związanych z brakiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wobec istnienia takiego obowiązku, czy też kwestii technicznych, dotyczących np. możliwości uiszczenia płatności w formule split payment w przypadku zaliczki, czy też rozliczenia stron transakcji poprzez potrącenie wzajemnych należności.

Zwracano również uwagę na konieczność wprowadzenia narzędzia, które pozwoli podatnikom na potwierdzenie prawidłowości klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi na gruncie PKWiU 2008, według którego identyfikowane mają być świadczenia podlegające mechanizmowi podzielonej płatności.

Ważne zmiany w projekcie ustawy

Projekt nowelizacji, który trafił do Sejmu, zawiera kilka istotnych zmian, zgodnych z postulatami zgłaszanymi przez przedsiębiorców. Poniżej najważniejsze z nich:

  • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do faktur o wartości brutto powyżej 15 000 zł zawierających pozycje dokumentujące nabycie towarów lub usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT
  • Wysokość sankcji za brak umieszczenia na fakturze informacji, że transakcja podlega mechanizmowi podzielonej płatności (pomimo istnienia takiego obowiązku) została obniżona ze 100% do 30%, a także określono sytuacje/przypadki, w których sankcje nie będą stosowane.
  • Została wprowadzona możliwość zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności przed wejściem w posiadanie faktury, np. w ramach zaliczki.
  • Została wprowadzona możliwość dokonywania kompensat wzajemnych należności i potrąceń, nienaruszająca zasad mechanizmu split payment.

Dodatkowo, co bardzo ważne, w dniu 3 lipca br. Sejm wznowił prace na projektem ustawy, która wprowadza instytucję Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), umożliwiającą m.in. urzędowe zweryfikowanie klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi i zabezpieczającą podatnika przed jej kwestionowaniem. To bardzo dobra wiadomość dla podmiotów, które będą stosować obowiązkowy split payment. Pozostaje mieć nadzieję, że prace nad tymi projektami będą toczyć się równolegle i obie ustawy wejdą w życie w podobnym czasie. Więcej na temat projektu ustawy obejmującego WIS piszemy tutaj: Wiążące Informacje Stawkowe – czy to koniec problemów z ustalaniem stawek VAT?

Próg gotówkowy

Niestety, są również niezbyt dobre wieści. W najnowszej wersji projektu zlikwidowany został próg kwotowy, od którego zastosowanie znajdują przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązanie podatkowe sprzedawcy. W praktyce oznacza to, że w przypadku zakupów towarów z nowego Załącznika nr 15 do ustawy o VAT, od początku września br. na nabywcach będzie ciążyć ryzyko odpowiedzialności za brak rozliczenia VAT przez sprzedawcę, niezależnie od kwoty transakcji. Nabywca będzie mógł uniknąć tej odpowiedzialności dokonując płatności w mechanizmie split payment.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku uchwalenia ustawy przez Sejm oraz podpisania jej przez Prezydenta, a następnie opublikowania w najbliższych tygodniach, podatnicy będą mieć bardzo mało czasu na przygotowanie się do zmian.

Aktualizacja: W dniu 19 lipca br. Sejm uchwalił ustawę, w której termin wejścia w życie obowiązkowego split payment został przełożony na dzień 1 listopada 2019 r.

Rekomendujemy, aby już dzisiaj przeanalizowali Państwo wpływ planowanych zmian na swoją firmę. Warto sprawdzić w szczególności, czy realizują Państwo transakcje, które będą podlegały obowiązkowemu split payment, czy systemy finansowo-księgowe są przygotowane na stosowanie tego mechanizmu oraz jak wpłynie on na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadchodzącymi zmianami i chcieliby przedyskutować ich wpływ na prowadzoną działalność, pozostajemy do dyspozycji.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl