Dotacja na prace badawczo-rozwojowe a ulga B+R

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R obowiązuje od początku 2016 r. i jest ulgą w podatku dochodowym, pozwalającą na skorzystanie z dodatkowego odliczenia wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe. W praktyce, korzystając z ulgi, można po raz drugi odliczyć wydatki na prace B+R. Łączna wysokość odliczenia wynosi więc 200%. Pozwala to odzyskać do 19% kosztów poniesionych na prace nad nowymi lub ulepszonymi produktami.

Do skorzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe niezbędne jest przede wszystkim prowadzenie prac B+R, prawidłowe ich udokumentowanie oraz wykazanie kosztów kwalifikowanych w składanej deklaracji podatkowej.

Możliwość skorzystania z ulgi nie jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa ani branży, w której prowadzi działalność. Mogą z niej korzystać zarówno podatnicy PIT (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych), jak i podatnicy CIT (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne).

Więcej informacji o uldze B+R znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Dotacja a ulga B+R

Jedno z formalnych ograniczeń dotyczących korzystania z ulgi B+R związane jest z dofinansowaniem wydatków na prace badawczo-rozwojowe.

Zgodnie z właściwymi przepisami, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tyle mówią przepisy. Jak jednak wiadomo, kluczowa jest ich interpretacja, a ta sprzyja podatnikom.

Bezpośrednio po wejściu w życie przepisów regulujących zasady korzystania z ulgi B+R istniały wątpliwości, jak należy je rozumieć. Wątpliwości dotyczyły w szczególności tego, czy dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych np. z funduszy europejskich zupełnie wyłącza możliwość korzystania z ulgi.

Ta kwestia została jednak dosyć szybko rozstrzygnięta w interpretacjach indywidualnych wydawanych na rzecz podatników. Jeszcze w 2016 r. organy podatkowe wydające interpretacje potwierdziły korzystną wykładnię przepisów. W obecnym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że wyłączeniu z odliczenia w ramach ulgi B+R podlega jedynie ta część wydatków, która została podatnikowi zwrócona, a te sfinansowane z wkładu własnego mogą stanowić koszty kwalifikowane.

Prace badawczo-rozwojowe i podwójna korzyść

Przedsiębiorcy korzystający z dotacji na prace badawczo-rozwojowe mogą uzyskać zarówno wsparcie w postaci dofinansowania ponoszonych wydatków, a dodatkowo mogą odzyskać część wkładu własnego dzięki instrumentowi podatkowemu jakim jest ulga B+R.

Przykładowo, jeżeli wysokość wkładu własnego w ramach projektu obejmującego prace badawczo-rozwojowe wynosi 1 mln złotych, istnieje możliwość odzyskania do 190 tys. złotych (przy założeniu opodatkowania dochodu stawką podatku 19%).

Jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat ponosili Państwo wydatki na projekt badawczo-rozwojowy korzystający z dofinansowania, warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi. Istnieje bowiem dosyć duże prawdopodobieństwo, że charakter projektu oraz katalog ponoszonych wydatków uprawniają Państwa także do skorzystania z ulgi B+R i odzyskania części wkładu własnego.

Co istotne, pojęcia kosztów kwalifikowanych na potrzeby dotacji oraz ulgi B+R nie pokrywają się w 100%. Katalog kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R jest specyficzny, zdefiniowany w przepisach podatkowych i nie obejmuje wszystkich wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane na gruncie dotacji. W praktyce bardzo rzadko można spotkać się z sytuacją, w której koszty kwalifikowane w ramach na potrzeby dotacji będą w 100% stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu ulgi B+R. Przykładem mogą być tutaj np. składki na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę, co do których przepisy podatkowe przewidują konkretne wyłączenia oraz koszty podwykonawców.

Warto zwrócić uwagę, że z ulgi B+R można korzystać także „wstecz”, a więc korygując deklarację podatkową i składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty za poprzednie, zamknięte już lata podatkowe. Odzyskane środki mogą zostać wykorzystane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i stanowić znaczący zastrzyk pieniędzy, poprawiając płynność finansową przedsiębiorstwa.

Jeżeli korzystali Państwo z dotacji na prace badawczo-rozwojowe i chcieliby omówić możliwość skorzystania z ulgi B+R oraz potencjalnych kwot podatku do odzyskania, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 190 020
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl