Kradzież tożsamości – co zrobić, gdy komornik zaczął działać

Komornik nieoczekiwanie zajął konto

Jakiś czas temu pisaliśmy o kradzieży tożsamości oraz zawieraniu umów przez osoby trzecie z wykorzystaniem skradzionych danych. Jest on dostępny pod tym linkiem: Kradzież tożsamości, co dalej?

W niniejszym artykule skupimy się na konsekwencjach rozpoczęcia egzekucji komorniczej po wydaniu wyroku w tych sprawach. Jeżeli zatem Twoje środki na rachunku bankowym zostały zajęte to najczęściej oznacza to, że w stosunku do Ciebie został już wydany prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny, a sprawa jest na etapie egzekucji. Nie zawsze oznacza to jednak, że nic się nie da z tym zrobić.

Zacznijmy od tego, że komornik nie może zająć Ci wszystkich środków na koncie. Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest ustalona w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście komornik pozostawi tyle, ile „do ręki” otrzymuje osoba zarabiająca najniższą krajową, czyli tzw. minimalne wynagrodzenie netto. Jeżeli pracujesz na umowie o pracę to komornik może zająć również Twoje wynagrodzenie, ponownie pozostawiając wolną od zajęcia kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Co zrobić po zajęciu rachunku?

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy zrobić to skontaktowanie się z komornikiem, który dokonał zajęcia. Jeżeli nie dostaliśmy wcześniej żadnej korespondencji z Sądu lub od komornika, wówczas możliwe jest, że w pozwie oraz wniosku o egzekucję został podany błędny adres zamieszkania. W rozmowie z komornikiem koniecznie należy ustalić:

  • kto jest wierzycielem,
  • jaka jest wysokość wierzytelności głównej oraz pozostałych kosztów (odsetek, kosztów sądowych, czy kosztów komorniczych),
  • jakie Sąd wydał orzeczenie,
  • z jakiego dnia jest orzeczenie,
  • jaka jest sygnatura orzeczenia.

Jeżeli komornik nie będzie chciał udzielić takich informacji telefonicznie, wówczas powinniśmy umówić się na przejrzenie akt komorniczych. Obecnie nie powinno jednak dochodzić do częstych sytuacji w zakresie wydawania przez Sąd orzeczenia bez podjęcia przez dłużnika – stronę pozwaną – żadnej korespondencji z Sądu. Aktualne przepisy wyznaczają obowiązek doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika, jeżeli pozwany nie odebrał pierwszej przesyłki z Sądu.

Jeżeli pomimo nieotrzymania żadnej korespondencji z pozwu, Komornik zajął Ci pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym, to może to oznaczać, m.in. że orzeczenie zostało wydane przed 7 lipca 2019 r., tj. przed datą, kiedy doręczenia komornicze stały się obowiązkowe w przypadku niepodjęcia przez dłużnika żadnej korespondencji z Sądu.

Pismo wraz z wnioskiem o prawidłowe doręczenie

W sytuacji, w której korespondencja z sądu została wysłana na nieprawidłowy adres – po ustaleniu sygnatury i Sądu, który wydał orzeczenie należy sporządzić pismo do tego Sądu wraz z wnioskiem o prawidłowe doręczenie czy to pozwu czy to nakazu zapłaty wraz z pozwem. W tych okolicznościach powinniśmy również wykazać, że adres podany w pozwie był nieprawidłowy. W zależności od sytuacji można to zrobić w różnoraki sposób, np. poprzez przedstawienie umowy najmu, wskazującej na właściwy adres zamieszkania lub przesyłając rachunki za media, potwierdzające właściwy adres zamieszkania.

Jednocześnie w piśmie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia przez Sąd, że wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres poprzez podwójną awizację. W zaświadczeniu Sąd powinien stwierdzić z urzędu fakt uchylenia zarządzenia o uznaniu wyroku albo nakazu za doręczony. Takie zaświadczenie będzie stanowiło podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego orzeczenia sądowego.

Tym sposobem będziemy mieli otwartą drogę do uzyskania wyroku oddalającego powództwo w szczególności, jeżeli bez naszej wiedzy zostały wykorzystane nasze dane.

Termin na złożenie wniosku o prawidłowe doręczenie

W związku z tym, że brak skutecznego doręczenia nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu na złożenie sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew, brak jest ścisłego terminu do złożenia wniosku o prawidłowe doręczenie. W naszym interesie leży jednak by pismo takie wnieść do Sądu jak najszybciej.

Agata Bączkowska

Agata Bączkowska

Adwokat

T: +48 695 729 743
E: agata.baczkowska@dmplegal.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *