Michał Wójtowicz

Adwokat | Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie migracyjnym, prawie karnym, jak również szeroko rozumianym prawie administracyjnym. Reprezentuje klientów indywidualnych, a także podmioty gospodarcze w postępowaniach z zakresu prawa migracyjnego przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz sądami administracyjnymi. Posługuje się biegle językiem polskim, wietnamskim oraz angielskim.

Kontakt

T: +48 889 479 22
E: michal.wojtowicz@dmplegal.pl