Michał Woźniak

Współpracownik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym na rzecz podmiotów prowadzących obrót towarami związanymi z ochroną zdrowia. Specjalizuje się m.in. w tematyce zakazu reklamy aptek oraz kwestiach obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu farmaceutycznego. Ponadto zajmuje się prawem mieszkaniowym oraz obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Kontakt

T: +48 515 793 964

E: michal.wozniak@dmplegal.pl