Martyna Dobkowska

Młodszy prawnik

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium RP. Ponadto zapewnia merytoryczną pomoc w bieżącej obsłudze prawnej Klientów w sprawach dotyczących procesu windykacyjnego oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Kontakt

T: +48 518 005 558
E: martyna.dobkowska@dmplegal.pl