Bieżące doradztwo podatkowe

Naszym celem jest skuteczne i kompleksowe wspieranie przedsiębiorców w kwestiach podatkowych. Współpraca z doradcą podatkowym oraz znajomość specyfiki działalności Klientów pozwalają na sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz minimalizację ryzyka. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość skupienia się na efektywnym prowadzeniu biznesu, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

W ramach usług doradztwa podatkowego udzielamy wsparcia m.in. wspierając Klientów w codziennych zadaniach w formie stałego doradztwa, przygotowujemy opinie prawnopodatkowe, a także obsługujemy postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto pomagamy naszym Klientów w uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych mających na celu zabezpieczenie ich pozycji podatkowej, wiążących informacji stawkowych (WIS) oraz w korzystaniu z dostępnych zachęt podatkowych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw, takich jak ulga B+R oraz IP Box.

porady podatkowe doradztwo podatkowe

W czym możemy Ci pomóc? Zadzwoń: +48 22 299 34 28

porady podatkowe doradztwo podatkowe

Jak możemy pomóc?

W zależności od potrzeb i charakteru sprawy, udzielamy wsparcia w takich formach jak:

  • Opinia prawno-podatkowa
  • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
  • Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • Analiza lub przygotowanie umów pod kątem skutków podatkowych
  • Przygotowywanie pism oraz wyjaśnień w ramach postępowań podatkowych
  • Sporządzenie odwołania, zażalenia od rozstrzygnięcia organu podatkowego
  • Skarga do sądu administracyjnego lub skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Szkolenia i konsultacje w formie spotkań

W przypadku stałej współpracy jesteśmy w stanie aktywnie wspierać naszych Klientów, uwzględniając dotyczące ich zmiany w przepisach prawa podatkowego, a także aktualne tendencje w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych.