nasze publikacje

Zatory płatnicze - obowiązek składania oświadczeń przez dużych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ustawowe terminy płatności oraz nakładają obowiązek składania oświadczeń o swoim statusie przez dużych przedsiębiorców. Co ważne, brak przestrzegania nowych regulacji wiąże się z sankcjami.

Opłata od reklamy suplementów diety oraz opłata od napojów słodzonych

W dniu 20 grudnia 2019 r. opublikowany został projekt ustawy nakładającej dodatkowe opłaty m.in. na reklamę suplementów diety, a także na napoje zawierające substancje o właściwościach słodzących lub aktywnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przygotowanego przez Ministra Zdrowia, celem ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ma ona wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Nowe JPK_VAT coraz bliżej

Już w 2020 r. podatnicy rozpoczną wysyłanie nowych, rozszerzonych struktur JPK_VAT, które w praktyce zastąpią również deklaracje składane miesięcznie i kwartalnie. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju określa zakres danych, które powinny zawierać nowe struktury JPK_VAT7M oraz JPK_VAT7K. Niestety, wiążą się one z nowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców, obejmującymi m.in. oznaczanie transakcji.

BDO – nowe obowiązki przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami

Gospodarka odpadami jest kwestią coraz ściślej regulowaną prawnie w ramach działalności przedsiębiorców. Na przedsiębiorcach, którzy są wytwórcami bądź posiadaczami odpadów spoczywa obowiązek dokonania wpisu w Rejestrze BDO, co należy uczynić do końca 2019 roku. Którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonania wspomnianego wpisu oraz jakie inne obowiązki na nich spoczywają?

Ulga na złe długi na gruncie CIT oraz PIT już od 2020 roku

Już od dnia 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ulga na złe długi w podatku dochodowym. Pozwoli ona przedsiębiorcom na zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanych należności. Jednocześnie, nowe przepisy wymuszą na dłużnikach zwiększanie podstawy opodatkowania z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. Będą one obowiązywać zarówno na gruncie ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT.

Mikrorachunek podatkowy - Ministerstwo Finansów udostępniło generator

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniony został generator mikrorachunku podatkowego, który pozwala na uzyskanie przez podatników i płatników ich indywidualnego rachunku podatkowego. Za jego pomocą, już od dnia 1 stycznia 2020 r., będą dokonywane wpłaty należności z tytułu niektórych podatków oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Wiążące Informacje Stawkowe - już można złożyć wniosek o WIS

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca długo oczekiwane Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Pozwalają one potwierdzić klasyfikację danego towaru bądź usługi, a także właściwą w danym przypadku stawkę VAT oraz zabezpieczyć przedsiębiorcę przed jej kwestionowaniem przez właściwe organy podatkowe.

Eksport towarów - ważny wyrok TSUE

Dnia 17 października 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący warunków stosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów (sprawa C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie). Daje on szanse na odzyskanie VAT przez podatników, którym odmówiono prawa do zastosowania stawki VAT 0% z powodu nieprawidłowości po stronie nabywców towarów.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Od dnia 13 października 2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „CRBR” lub „Rejestr”), który ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Kogo dotyczą nowe przepisy oraz jakie obowiązki wynikają z pojawienia się CRBR?

O nas

DMP LEGAL

Jeśli trudzisz się z :

  • NIEUCZCIWYM DŁUŻNIKIEM LUB KONKURENTEM
  • SPOREM ZE SWOIM PRACOWNIKIEM LUB PRACODAWCĄ
  • KONTROLĄ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ, SANITARNEJ, HANDLOWEJ
  • POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM
  • ZARZĄDZANIEM WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ
  • SPORZĄDZENIEM WAŻNEJ UMOWY

Zasięgnij porady specjalistów

Kancelaria DMP LEGAL to zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i ekspertów, który oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczymy usługi doradztwa dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Patrzymy na całość przedstawionego nam problemu, zapewniając kompleksowe wsparcie.

Zakres usług

Kliknij na wybraną kategorię aby dowiedzieć się więcej.

Prawo

Prawo farmaceutyczne

Zapewniamy bieżącą obsługę aptek indywidualnych i sieci
aptecznych. Prowadzimy postępowania w przedmiocie zakazu
reklamy aptek oraz odwróconego łańcucha dystrybucji.
Reprezentujemy farmaceutów przed właściwymi izbami
aptekarskimi. Oferujemy także asystę podczas kontroli aptek
przez WIF i NFZ. W zakresie naszej praktyki znajduje się
także obsługa prawna Pośredników w Obrocie Produktami
Leczniczymi oraz hurtowni farmaceutycznych. Przeprowadzamy
analizę zgodności prowadzonej działalności z wymogami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej oraz przygotowujemy niezbędną
dokumentację.

Nieruchomości i wspólnoty

Prowadzimy obsługę prawną małych i dużych wspólnot mieszkaniowych.
Przygotowujemy projekty uchwał wspólnot oraz doradzamy w sporach pomiędzy
właścicielami lokali. Zapewniamy obsługę prawną inwestycji budowlanych w kamienicach
i blokach, w szczególności w zakresie remontów i nadbudowy.

Obsługa Korporacyjna

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Obsługujemy zmiany w organach
zarządzających i nadzorczych, przeprowadzamy podwyższenia i obniżenia kapitału, łączymy
i przekształcamy spółki osobowe i handlowe, pomagamy w przekształceniu spółek cywilnych
i jednoosobowych działalności gospodarczych. Oferujemy również obsługę w zakresie obowiązkowej
sprawozdawczości w KRS.

Prawo pracy

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych i negocjacjach z pracownikami.
Optymalizujemy uregulowania w zakresie czasu pracy oraz doradzamy w zakresie elastycznych
form zatrudnienia. Przeprowadzamy audyty pracownicze celem wykrycia nieprawidłowości
w organizacji pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
regulaminy premiowania i nagradzania. Optymalizujemy wydatki związane z PFRON i Zakładowym
Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zapewniamy reprezentację w sporach zbiorowych.

Fuzje i Przejęcia

Obsługujemy transakcję zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych oraz przeniesienia
praw i obowiązków w spółkach osobowych. Przygotowujemy dogłębną analizę prawną i podatkową
planowanych działań. Przeprowadzamy badania prawne oraz rewizje finansowe spółek (due dilligence).
Projektujemy umowy przedwstępne oraz umowy inwestycyjne.

Spory sądowe

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach przedsądowych. Analizujemy i opiniujemy projekty
ugód sądowych i pozasądowych.

Prawo migracyjne

Reprezentujemy cudzoziemców i ich pracodawców
w postępowaniach przed odpowiednimi organami w sprawach
z zakresu legalizacji pobytu oraz pracy na terytorium RP.
Pomożemy napisać odwołanie od negatywnej decyzji
odmawiającej cudzoziemcowi wydania zezwolenia na pobyt
czasowy do organu II instancji. Reprezentujemy naszych
klientów w postępowaniach przed sądami admiracyjnymi
oraz przed odpowiednim konsulem RP w sprawach wizowych.
Oferujemy nasze wsparcie również przy kontrolach
legalności zatrudnienia w siedzibie pracodawcy lub
podczas przesłuchań przed Strażą Graniczną w postępowaniach
deportacyjnych.

Windykacja Należności

Reprezentujemy klientów przez w toku całego procesu windykacyjnego na etapie przedsądowym,
sądowym i egzekucyjnym. Dzięki współpracy z zaufanymi komornikami, osiągamy wysoki wskaźnik
odzyskiwanych należności.

Prawo Żywieniowe

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego żywnością,
w tym w szczególności żywnością pochodzenia zwierzęcego. Doradzamy w zakresie obrotu kosmetykami
oraz suplementami diety. Reprezentujemy klientów przed organami inspekcji sanitarnej.

Prawo Umów

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów. Doradzamy w zakresie tworzenia ogólnych warunków
umów, jak i w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych. Wskazujemy na potencjalne
ryzyka, oferujemy asystę prawną podczas negocjacji.

Dane Osobowe

Doradzamy w zakresie przepisów ochrony danych osobowych. Przygotowujemy Politykę
Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Politykę
Monitoringu. Dokonujemy zgłoszeń baz danych do GIODO, badamy podstawy do zbierania danych
osobowych oraz przygotowujemy konieczne zgody.

Inne

Powyższy zakres usług ma charakter wyłącznie przykładowy. Jeśli masz jakikolwiek problem prawny i chciałbyś go skonsultować, skontaktuj się z nami.

USŁUGI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wykraczamy poza utarte schematy w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Jesteśmy dostępni wtedy, kiedy nasi klienci najbardziej potrzebują pomocy prawnej.

PROSTOTA

Naszym celem jest udzielenie prostych i zrozumiałych odpowiedzi na nawet najbardziej skomplikowane pytania. Unikamy niezrozumiałych konstrukcji zdań, skomplikowanych wywodów prawniczych oraz rozwlekłego cytowania przepisów. Nie musisz być prawnikiem, żeby nas doskonale zrozumieć.

PODEJŚCIE BIZNESOWE

Na przedstawiane przez klientów problemy patrzymy jak przedsiębiorcy, bo sami nimi jesteśmy. Nie tworzymy sztucznych problemów i nie wikłamy się w nieefektywne spory. Zdajemy sobie sprawę, że w działalności gospodarczej od prawniczych sporów ważniejsze jest zarabianie pieniędzy.

NASZ ZESPÓŁ

Aby dowiedzieć się więcej najedź na wybrane zdjęcie a następnie kliknij, pojawi się szczegółowy opis wybranej osoby.

Wspólnik

Michał Woźniak

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym sieciom aptecznym oraz aptekom indywidualnym. W szczególności specjalizuje się w tematyce zakazu reklamy aptek oraz kwestiach obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu farmaceutycznego. Ponadto zajmuje się prawem mieszkaniowym oraz obsługą wspólnot mieszkaniowych.

+48 515 793 964

michal.wozniak@dmplegal.pl

Adwokat

Partner Zarządzający

Pham Tuan Anh

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie migracyjnym, prawie karnym, jak również szeroko rozumianym prawie administracyjnym. Reprezentuje klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych w postępowaniach z zakresu prawa migracyjnego przed Urzędem Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz sądami administracyjnymi. Posługuje się biegle w języku wietnamskim, angielskim i polskim.

+48 889 087 728

tuan.pham@dmplegal.pl

Adwokat

Konrad Żbikowski

Specjalizuje się w zagadnieniach postępowania cywilnego oraz procedury karnej. Wielokrotnie reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami dyscyplinarnymi. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniach spornych oraz sporach zbiorowych na gruncie prawa pracy. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

+48 698 468 181

konrad.zbikowski@dmplegal.pl

Młodszy prawnik

Anna Zinko

Studentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Ponadto zapewnia merytoryczną pomoc w bieżącej obsłudze klientów kancelarii w sprawach administracyjnych, gospodarczych i cywilnych. Posługuje się biegle językiem polskim i ukraińskim (język ojczysty).

+48 518 005 558

anna.zinko@dmplegal.pl

Aplikantka adwokacka

Aleksandra Fogiel

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, uzyskane podczas pracy w biurze prawnym spółki akcyjnej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zakazu reklamy aptek ogólnodostępnych, a także w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej oraz handlowej. Ponadto zajmuje się również obsługą procesu windykacyjnego oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

+48 533 540 198

aleksandra.fogiel@dmplegal.pl

Kontakt

DMP LEGAL

DMP Legal Pham Spółka komandytowa

Adres

ul. Janiszowska 14
02-264 Warszawa, Polska

Telefon

+48 22 299 34 28

E-mail

biuro@dmplegal.pl

NIP: 5223184910

REGON: 386298782

KRS: 0000845524

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego poniżej: