nasze publikacje

Działalność badawczo-rozwojowa w branży IT

W ostatnim czasie pojawiło się dużo wątpliwości dotyczących pojęcia działalności badawczo-rozwojowej w branży IT. Dotyczy to w szczególności programistów oraz firm, które chciałyby korzystać z IP Box i opodatkowania swoich dochodów stawką podatku w wysokości 5%. Z pomocą w tym zakresie mogą przyjść interpretacje wydane w kontekście przepisów dotyczących ulgi B+R, która weszła w życie kilka lat temu.

Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP nabywcy

Już wkrótce sprzedawca wystawi fakturę do paragonu fiskalnego jedynie wówczas, gdy będzie on zawierał NIP nabywcy. Zmiana w ustawie o VAT ma pozwolić na eliminację procederu wykorzystywania faktur wystawianych na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Naruszenie nowych regulacji będzie skutkować poważnymi sankcjami.

Termin na złożenie oświadczenia w sprawie cen prądu został wydłużony

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która wydłuża do dnia 13 sierpnia br. termin na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek potwierdzających przynależność do grupy odbiorców końcowych uprawnionych do obniżonych cen.

Oświadczenie w sprawie cen prądu należy złożyć do dnia 27 lipca br.

Od dnia 29 czerwca 2019 r. obowiązuje ustawa zmieniająca tzw. ustawę o cenach prądu. Na mocy tej ustawy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, mikro i małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w 2019 r. zostaną dostosowane do poziomu z dnia 30 czerwca 2018 r.

IP Box, czyli 5% podatku od dochodów z praw własności intelektualnej

Wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. stawka podatku dochodowego w wysokości 5% znajduje zastosowanie do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. Preferencyjnym opodatkowaniem można objąć m.in. dochody z praw autorskich do oprogramowania, czy też prawa z rejestracji produktu leczniczego lub patentu.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym – tym razem na plus?

W dniu 11 lipca br. Premier Mateusz Morawiecki przekazał do Sejmu projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne (PF). Zmiany dotyczą między innymi kontrowersyjnego art. 86a ww. ustawy, który został znowelizowany z dniem 6 czerwca. Jakie są jego podstawowe założenia?

Samozatrudnienie ze stawką liniową 19% - korzystna interpretacja

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania dochodów z tytułu samozatrudnienia osoby świadczącej usługi na rzecz jednego kontrahenta, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jest to działalność gospodarcza, która uprawnia przedsiębiorcę do stosowania stawki liniowej podatku w wysokości 19%.

Obowiązkowy split payment już w Sejmie

Dnia 9 lipca br. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla niektórych transakcji. Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., a więc czasu na przygotowanie się do zmian będzie bardzo mało.

Warto przygotować się do skorzystania z ulgi B+R za rok 2019

Wiele firm nadal nie korzysta z ulgi na badania i rozwój, pomimo istnienia takiej możliwości. Działalność badawczo-rozwojowa często bywa mylnie postrzegana jako skomplikowane procesy nastawione na innowacyjność w skali europejskiej lub światowej. Tymczasem, aby skorzystać z ulgi B+R wystarczy już prowadzenie prac np. nad nową lub ulepszoną recepturą produktu, nad nową funkcjonalnością oprogramowania, czy też nad prototypem maszyny.

O nas

DMP LEGAL

Jeśli trudzisz się z :

  • NIEUCZCIWYM DŁUŻNIKIEM LUB KONKURENTEM
  • SPOREM ZE SWOIM PRACOWNIKIEM LUB PRACODAWCĄ
  • KONTROLĄ INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ, SANITARNEJ, HANDLOWEJ
  • POSTĘPOWANIEM DYSCYPLINARNYM
  • ZARZĄDZANIEM WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ
  • SPORZĄDZENIEM WAŻNEJ UMOWY

Zasięgnij porady specjalistów

Kancelaria DMP LEGAL to zespół wykwalifikowanych adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i ekspertów, który oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczymy usługi doradztwa dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Patrzymy na całość przedstawionego nam problemu, zapewniając kompleksowe wsparcie.

Zakres usług

Kliknij na wybraną kategorię aby dowiedzieć się więcej.

Prawo

Prawo farmaceutyczne

Zapewniamy bieżącą obsługę aptek indywidualnych i sieci
aptecznych. Prowadzimy postępowania w przedmiocie zakazu
reklamy aptek oraz odwróconego łańcucha dystrybucji.
Reprezentujemy farmaceutów przed właściwymi izbami
aptekarskimi. Oferujemy także asystę podczas kontroli aptek
przez WIF i NFZ. W zakresie naszej praktyki znajduje się
także obsługa prawna Pośredników w Obrocie Produktami
Leczniczymi oraz hurtowni farmaceutycznych. Przeprowadzamy
analizę zgodności prowadzonej działalności z wymogami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej oraz przygotowujemy niezbędną
dokumentację.

Nieruchomości i wspólnoty

Prowadzimy obsługę prawną małych i dużych wspólnot mieszkaniowych.
Przygotowujemy projekty uchwał wspólnot oraz doradzamy w sporach pomiędzy
właścicielami lokali. Zapewniamy obsługę prawną inwestycji budowlanych w kamienicach
i blokach, w szczególności w zakresie remontów i nadbudowy.

Obsługa Korporacyjna

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Obsługujemy zmiany w organach
zarządzających i nadzorczych, przeprowadzamy podwyższenia i obniżenia kapitału, łączymy
i przekształcamy spółki osobowe i handlowe, pomagamy w przekształceniu spółek cywilnych
i jednoosobowych działalności gospodarczych . Oferujemy również obsługę w zakresie obowiązkowej
sprawozdawczości w KRS.

Prawo Pracy

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych i negocjacjach z pracownikami.
Optymalizujemy uregulowania w zakresie czasu pracy oraz doradzamy w zakresie elastycznych
form zatrudnienia. Przeprowadzamy audyty pracownicze celem wykrycia nieprawidłowości
w organizacji pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
regulaminy premiowania i nagradzania. Optymalizujemy wydatki związane z PFRON i Zakładowym
Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zapewniamy reprezentację w sporach zbiorowych.

Fuzje i Przejęcia

Obsługujemy transakcję zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych oraz przeniesienia
praw i obowiązków w spółkach osobowych. Przygotowujemy dogłębną analizę prawną i podatkową
planowanych działań. Przeprowadzamy badania prawne oraz rewizje finansowe spółek (due dilligence).
Projektujemy umowy przedwstępne oraz umowy inwestycyjne.

Spory Sądowe

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach przedsądowych. Analizujemy i opiniujemy projekty
ugód sądowych i pozasądowych.

Prawo migracyjne

Reprezentujemy cudzoziemców i ich pracodawców
w postępowaniach przed odpowiednimi organami w sprawach
z zakresu legalizacji pobytu oraz pracy na terytorium RP.
Pomożemy napisać odwołanie od negatywnej decyzji
odmawiającej cudzoziemcowi wydania zezwolenia na pobyt
czasowy do organu II instancji. Reprezentujemy naszych
klientów w postępowaniach przed sądami admiracyjnymi
oraz przed odpowiednim konsulem RP w sprawach wizowych.
Oferujemy nasze wsparcie również przy kontrolach
legalności zatrudnienia w siedzibie pracodawcy lub
podczas przesłuchań przed Strażą Graniczną w postępowaniach
deportacyjnych.

Windykacja Należności

Reprezentujemy klientów przez w toku całego procesu windykacyjnego na etapie przedsądowym,
sądowym i egzekucyjnym. Dzięki współpracy z zaufanymi komornikami, osiągamy wysoki wskaźnik
odzyskiwanych należności.

Prawo Żywieniowe

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego żywnością,
w tym w szczególności żywnością pochodzenia zwierzęcego. Doradzamy w zakresie obrotu kosmetykami
oraz suplementami diety. Reprezentujemy klientów przed organami inspekcji sanitarnej.

Prawo Umów

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów. Doradzamy w zakresie tworzenia ogólnych warunków
umów, jak i w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych. Wskazujemy na potencjalne
ryzyka, oferujemy asystę prawną podczas negocjacji.

Dane Osobowe

Doradzamy w zakresie przepisów ochrony danych osobowych. Przygotowujemy Politykę
Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Politykę
Monitoringu. Dokonujemy zgłoszeń baz danych do GIODO, badamy podstawy do zbierania danych
osobowych oraz przygotowujemy konieczne zgody.

Inne

Powyższy zakres usług ma charakter wyłącznie przykładowy. Jeśli masz jakikolwiek problem prawny i chciałbyś go z nami skonsultować, skontaktuj się z nami.

USŁUGI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wykraczamy poza utarte schematy w celu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Jesteśmy dostępni wtedy, kiedy nasi klienci najbardziej potrzebują pomocy prawnej.

PROSTOTA

Naszym celem jest udzielenie prostych i zrozumiałych odpowiedzi na nawet najbardziej skomplikowane pytania. Unikamy niezrozumiałych konstrukcji zdań, skomplikowanych wywodów prawniczych oraz rozwlekłego cytowania przepisów. Nie musisz być prawnikiem, żeby nas doskonale zrozumieć.

PODEJŚCIE BIZNESOWE

Na przedstawiane przez klientów problemy patrzymy jak przedsiębiorcy, bo sami nimi jesteśmy. Nie tworzymy sztucznych problemów i nie wikłamy się w nieefektywne spory. Zdajemy sobie sprawę, że w działalności gospodarczej od prawniczych sporów ważniejsze jest zarabianie pieniędzy.

NASZ ZESPÓŁ

Aby dowiedzieć się więcej najedź na wybrane zdjęcie a następnie kliknij, pojawi się szczegółowy opis wybranej osoby.

Adwokat

Partner Zarządzający

Michał Wójtowicz

Adwokat specjalizujący się w obszarze prawa farmaceutycznego i medycznego. Posiada rozlegle doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów aptecznych przed organami inspekcji farmaceutycznej oraz sanitarnej. W szczególności specjalizuje się w tematyce zakazu reklamy aptek. Zajmuje się także procesami przejęć i fuzji spółek kapitałowych i osobowych. Uczestnik wielu konferencji związanych z rynkiem ochrony zdrowia.

+48 889 479 222

michal.wojtowicz@dmplegal.pl

Partner Zarządzający

Michał Woźniak

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym sieciom aptecznym oraz aptekom indywidualnym. W szczególności specjalizuje się w tematyce zakazu reklamy aptek oraz kwestiach obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu farmaceutycznego. Ponadto zajmuje się prawem mieszkaniowym oraz obsługą wspólnot mieszkaniowych.

+48 515 793 964

michal.wozniak@dmplegal.pl

Adwokat

Partner Zarządzający

Pham Tuan Anh

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie migracyjnym, prawie karnym, jak również szeroko rozumianym prawie administracyjnym. Reprezentuje klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych w postępowaniach z zakresu prawa migracyjnego przed Urzędem Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz sądami administracyjnymi. Posługuje się biegle w języku wietnamskim, angielskim i polskim.

+48 889 087 728

tuan.pham@dmplegal.pl

RADCA PRAWNY

Sebastian Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie spółek handlowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum ich działalności. Biegle posługuje się językiem angielskim.

+48 508 686 765

sebastian.dabrowski@dmplegal.pl

Adwokat

Konrad Żbikowski

Specjalizuje się w zagadnieniach postępowania cywilnego oraz procedury karnej. Wielokrotnie reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami dyscyplinarnymi. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniach spornych oraz sporach zbiorowych na gruncie prawa pracy. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

+48 698 468 181

konrad.zbikowski@dmplegal.pl

Doradca podatkowy

Jakub Makarewicz

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2010 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich oraz międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, pracując dla firm m.in. z branży spożywczej, informatycznej, budowlanej, tworzyw sztucznych, logistycznej i energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz z podatkami dochodowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także przed organami statystycznymi. Komentuje zagadnienia podatkowe m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna.

+48 601 190 020

jakub.makarewicz@dmplegal.pl

APLIKANT ADWOKACKI

Zuzanna Lewandowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikant II roku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które zdobyła podczas współpracy w ramach doradztwa prawnego na rzecz jednego z największych podmiotów z branży spożywczej w Polsce. Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie odszkodowawczym, w tym również w sprawach roszczeń z tytułu błędów medycznych. Ponadto, zajmuje się koordynowaniem procesu windykacji, a w zakresie jej zainteresowań znajduje się prawo rodzinne i opiekuńcze.

+48 508 686 736

zuzanna.lewandowska@dmplegal.pl

SPECJALISTA DS. LEGALIZACJI POBYTU I PRACY

Anna Zinko

Studentka IV roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Ponadto zapewnia merytoryczną pomoc w bieżącej obsłudze klientów kancelarii w sprawach administracyjnych, gospodarczych i cywilnych. Posługuje się biegle w języku polskim i ukraińskim (język ojczysty).

+48 518 005 558

anna.zinko@dmplegal.pl

APLIKANTKA II ROKU

Aleksandra Fogiel

Aplikant II roku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, uzyskane podczas pracy w biurze prawnym spółki akcyjnej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zakazu reklamy aptek ogólnodostępnych, a także w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej oraz handlowej. Ponadto zajmuje się również obsługą procesu windykacyjnego oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

+48 533 540 198

aleksandra.fogiel@dmplegal.pl

APLIKANT I ROKU

Joanna Laska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant I roku aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 6 lat związana z branżą windykacyjną w obszarze egzekucji. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze spraw zleconych i wierzytelności sekurytyzowanych, w tym sprawy bankowe i gospodarcze oraz wierzytelności zabezpieczone. Interesuje się prawem pracy oraz rodzinnym i opiekuńczym.

+48 514 131 065

joanna.laska@dmplegal.pl

LIÊN LẠC

DMP LEGAL

DMP LEGAL Wójtowicz Spółka komandytowa

Adres

ul. Janiszowska 14
02-264 Warszawa, Polska

Telefon

+48 889 087 728

E-mail

biuro@dmplegal.pl

NIP: 5213687928

REGON: 360719376

KRS: 0000541101

Hãy liên lạc với chúng tôi thông qua mẫu Liên lạc dưới đây.

Zapisz się na nasz newsletter

Zgadzam się z polityką prywatności.